Die afbakening van die rol en funksies van die forensiese psigiatriese verpleegpraktisyn in 'n geselekteerde forensiese psigiatriese eenheid in die Wes-Kaap

Date
2003
Authors
Engel, Alexander Adolf
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: No clear description exists in S.A. of the role and functions of a forensic psychiatric nurse. The researcher conducted a research project based on more than 20 years of practice experience to define and describe the role and functions of the forensic nurse practitioner. A non-experimental descriptive study was done. Questionnaires and checklists were compiled to determine the perceptions of forensic psychiatric patients/clients (n =24) and nursing staff (n = 15) .The nursing activities in a selected forensic psychiatric unit was evaluated through nonparticipative observation. Results indicated that: • Patients experienced their environment as isolated and has a need for better support by the nursing staff; • Nursing staff indicated their need for more specific training in forensic psychiatric nursing; and • A need exists for specific protocols and procedures to guide his/her practice. The recommendations are made that: • A special training program for forensic psychiatric nursing needs to be planned and implemented; and • Procedures and guidelines must be established to guide the practice of the nurse practitioner.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar bestaan in S.A. geen duidelike omskrywing van die rol en funksies van die forensiese psigiatriese verpleegkundige nie. Die navorser het gegrond op meer as 20 jaar praktykervaring 'n navorsingsprojek gedoen om die rol en funksies van die verpleegpraktisyn te definieer en te omskryf. 'n Nie-eksperimentele, beskrywende studie is gedoen. Vraelyste en kontrolelyste is opgestel om die persepsies van forensiese psigiatriese pasiënte/kliënte (n=24) en verpleegpersoneel (n=15) te bepaal. Die verpleegaktiwiteite in 'n geselekteerde forensiese psigiatriese eenheid is deur nie-deelnemende observasie geëvalueer. Resultate het daarop gedui dat: • Pasiënte hulle omgewing as geïsoleerd ervaar en het 'n behoefte aan beter ondersteuning deur die verpleegpersoneel; • Verpleegpersoneel het aangedui dat hulle 'n behoefte het aan spesifieke opleiding in forensiese psigiatriese verpJeging;en • Daar 'n behoefte is aan spesifieke protokolle en prosedures om sy/haar praktyk te rig . Die aanbevelings word gemaak dat: • 'n Spesiale opleidingsprogram vir forensiese psigiatriese verpleging beplan en geïmplementeer word; en • Prosedures en riglyne daargestel moet word om die praktyk van die verpleegpraktisyn te rig.
Description
Thesis (MCur)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Forensic psychiatric nursing -- South Africa, Psychiatric nurses -- Training of -- South Africa, Psychiatric nurses -- Job descriptions. -- South Africa, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation