'n Museologiese ondersoek na die mens se benutting van die mollusk (skulp en skulpdier) in geselekteerde kunsvorme, vir die doel van die ontwerp van 'n uitstalling

Date
2001-03
Authors
Conradie-Faul, Jacqueline
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study is to investigate man's use of the mollusk within selected art forms, and to use the research results to design a contemporary museum exhibition, relevant within a South African context. Two sections are presented. In section A the selected art forms, fine arts, architecture, furniture design, masks and music and other sound instruments are thoroughly investigated to determine in what way the mollusk/shell is used in or on these art forms. A large number of figures are included to illustrate the available examples, and to aid the reader in the visualization of these applications. In section B a design solution is presented, based on the research results of section A. The compilation of an exhibition team and the whole design process, from the choice of an exhibition theme to the evaluation of the exhibition, is investigated. The exhibition designer plays the important role of interpreting the research results and to compile a design solution. A wide variety of exhibition techniques are recommended for the design solution, including theatre productions, special lighting and sound effects, demonstrations and tours. A number of figures are included, where photos taken during the museum visitations and design sketches provide further insight into the design solution. From the research results it was noted that an educational subject such as the mollusk/shell, can be made timely and attractive for the museum visitor by the use of creative, contemporary and relative exhibition techniques.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om die mens se benutting van die mollusk in geselekteerde kunsvorme te ondersoek en om die navorsingsresultate te gebruik om 'n eietydse en kreatiewe museumuitstalling, relevant binne die Suid-Afrikaanse konteks, te ontwerp. Twee afdelings word aangebied. In afdeling A word die geselekteerde kunsvorme, beeldende kunste, argitektuur, meubeIkuns, maskers en musiek- en ander kIankinstrumente deeglik ondersoek om vas te stel op watter wyse die mollusk/skulp daarin of daarop gebruik word. 'n Groot aantal figure word ingesluit om die beskikbare voorbeelde te illustreer en op so 'n wyse visuaIisasie vir die leser te vergemaklik. In afdeling B word 'n ontwerpoplossing aangebied, gebaseer op die navorsingsresultate van afdeling A Die samestelling van 'n uitstalspan en die hele ontwerpproses, vanaf die keuse van 'n uitstalterna tot die evaluering van die uitstalling, word ondersoek. Die uitstaIontwerper vertolk die belangrike rol om die navorsingsresultate te interpreteer en 'n ontwerpoplossing daaruit saam te stel. 'n Groot verskeidenheid uitstaltegnieke word vir die ontwerpoplossing aanbeveel, wat onder meer teateraanbiedings, spesiale beligting- en klankeffekte, demonstrasies en toere insluit. 'n Verskeidenheid figure word ingesluit waar foto's, geneem tydens die ter plaatse ondersoeke, en ontwerpsketse 'n aanduiding van die ontwerpoplossing gee. Uit die navorsingsresultate kon daar vasgestel word dat 'n opvoedkundige onderwerp soos die mollusk/skulp, deur die gebruik van kreatiewe, eietydse en relevante uitstaltegnieke, vir die museumbesoeker aktueel en aantreklik gemaak kan word.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Shells in art, Masks, Architecture -- Aesthetics, Furniture design -- History, Musical instruments, Arts, Primitive, Exhibitions -- Design, Dissertations -- Afrikaans culture, Theses -- Afrikaans culture
Citation