Local identities developing in the two Western Cape towns : Stellenbosch and Wellington

Date
2003-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the construction, at local level, of collective identities in two Western Cape towns: Stellenbosch and Wellington. Identities are understood to refer to residents' construction of meaning for themselves. The approach was qualitative and used interview and focus group techniques with probes that allowed participants to speak freely about their lives in these towns. Under apartheid, residents were divided by race in these towns. The study aims to identify changes in local identity after apartheid. New identities revolving around issues of security and language appear to be emerging. Simultaneously, old racial identities persist.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek die konstruksie, op plaaslike vlak, van kollektiewe identiteite in twee Wes-Kaapse dorpe, Stellenbosch en Wellington. Onder identiteite verstaan ons verwysing na die inwoners se konstruksie van betekenis vir hulleself. Daar is vanuit 'n kwalitatiewe benadering gewerk en die onderhoud en fokusgroep- tegniek met dieptepeilings is gebruik, wat dit vir deelnemers moontlik gemaak het om geredelik oor hulle lewe in hierdie dorpe te praat. Tydens apartheid is inwoners van hierdie dorpe op grond van ras verdeel. Hierdie navorsing is daarop gemik om veranderinge in plaaslike identiteit ná apartheid te identifiseer. Nuwe identiteite wat om kwessies van sekuriteit en taal wentel, skyn na vore te kom. Tegelyk bly ou rasse-identiteite voortbestaan.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Group identity -- South Africa -- Stellenbosch, Group identity -- South Africa -- Wellington, Cultural pluralism -- South Africa -- Stellenbosch, Cultural pluralism -- South Africa -- Wellington, Dissertations -- Sociology and social anthropology, Dissertations -- Sociology and social anthropology
Citation