An integrated framework for the management of strategic Physical Asset repair/replace decisions

dc.contributor.advisorJooste, J. L.en_ZA
dc.contributor.advisorVlok, P. J.en_ZA
dc.contributor.authorTheron, Eliznaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Industrial Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2016-03-09T14:38:06Z
dc.date.available2016-03-09T14:38:06Z
dc.date.issued2016-03
dc.descriptionThesis (MEng)--Stellenbosch University, 2016.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The effective management of physical asset repair/replace decisions is essential to organizations that compete in physical asset intensive industries. Not only do these decisions require substantial capital investment, they also have a significant effect on an organization’s profitability and financial performance. Physical asset repair/replace decisions fall within the domain of Physical Asset Management (PAM). PAM is a broad and complex field that comprises of multiple disciplines and principles for the effective management of physical assets, from concept to disposal. Managers of physical assets in physical asset intensive industries are regularly faced with the decision to either continue maintaining, or to replace a physical asset in operation. These decisions include, amongst many other factors, determining the optimal period when replacing a physical asset is more advantageous than maintaining it. Despite the importance and significant organizational impacts of this decision, judgement is often made in practice based on the intuition of the decision-maker and/or purely based on financial aspects. As PAM is a multi-disciplinary field, the management of physical asset repair/replace decisions should incorporate the impacts of multiple, financial and non-financial criteria. This study therefore proposes a strategic, multiple criteria-based, decisionmaking framework for the management of physical asset repair/replace decisions. The framework is based on an extensive literature review that focusses on identifying the core concepts of PAM and strategic decision-making. Specific emphasis is placed on physical asset repair/replace decisions within the PAM domain as well as on the multi-criteria nature of these decisions. The proposed framework therefore integrates principles from the fields of PAM, strategic decision-making and multi-criteria decision-making into a structured, stepwise decision-making methodology. The main objective of the proposed framework is to aid managers with the management of physical asset repair/replace decisions, by providing them with a practical, structured decision-making process. Moreover, the framework aims to provide a process that is easy to apply in practice in any physical asset intensive industry. A case study is conducted in the mining industry of Namibia to validate the framework and prove that all of the before mentioned objectives are met.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die effektiewe bestuur van fiesiese bate herstel/vervang besluite is noodsaaklik vir organisasies wat in fiesiese bate intensiewe industrieë kompeteer. Hierdie tiepe besluite vereis nie net aansienlike kapitaal belegging nie, maar het ook ’n beduidende effek op die winsgewendheid en prestasie van die organisasie. Fiesiese bate herstel/vervang besluite val in die Fiesiese Bate Bestuur (FBB) domein. FBB is ’n wye en komplekse veld wat uit verskeie disiplienes en beginsels bestaan vir die effektiewe bestuur van fiese bates, van konsep tot die ontslae daarvan. Bestuurders van fiesiese bates in fiesiese bate intensiewe industrieë word gereeld gekonfronteer met die besluit om voort te gaan met die onderhoud van n spesifieke bate, of om dit geheel en al te vervang. Die voorgenoemde besluite behels, onder andere, faktore soos om die optimale punt van vervanging te bepaal waarna die onderhoud van die fiesiese bate minder voordeel het as om dit te vervang. Ten spyte van die belangrikheid en aansienlike impakte wat hierdie besluite op die organisasie het, word die besluit gereeld in praktyd op die intuïtief van die besluit-maker baseer en/of op suiwer finansieële aspekte. Sedert FBB ’n multi-disiplinêre veld is, moet die bestuur van fiesiese bate herstel/vervang besluite ook die impakte van verskeie, finansieële en nie-finansieële kriteria inkorporeer. Daarom stel hierdie studie die ontwikkeling van ’n strategiese, multi-kriteria gebaseerde, besluitneemings raamwerk voor, spesifiek vir die bestuur van fiese bate herstel/vervang besluite. Die voorgenoemde raamwerk is gebaseer op ’n uitgebreide literatuuroorsig wat daarop fokus om die kern konsepte van FBB en strategiese besluitneming te identifiseer. Spesifieke klêm word gelê op fiesiese bate herstel/vervang besluite in die FBB veld, asook op die multi-kriteria aard van hierdie besluite. Die voorgestelde raamwerk integreer beginsels vanuit die FBB, strategiese besluitneming en multi-kriteria besluitneming velde om ’n gestruktureerde, stapsgewyse besluitnemings metodologie te skep. Die hoof objektief van die voorgestelde raamwerk is om bestuurders met die bestuur van fiesiese bate herstel/vervang besluite te help deur ’n praktiese, gestruktureerde proses aan te bied wat eenvoudig is om toe te pas in die prakteit van enige fiesiese bate intensiewe maatskappy. ’n Gevallestudie is uitgevoer in die mynbedryf van Namibië om die voorgestelde raamwerk te bekragtig en om te bewys dat al die bogenoemde objektiewe bereik is.af_ZA
dc.format.extentxviii, 231 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/98595
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectPhysical asset managementen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectAsset specificityen_ZA
dc.subjectAsset requirementsen_ZA
dc.titleAn integrated framework for the management of strategic Physical Asset repair/replace decisionsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
theron_integrated_2016.pdf
Size:
5.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: