Decolonising knowledge : in what sense is an ‘African’ ethic possible?

dc.contributor.authorNaude, Pieten_ZA
dc.date.accessioned2017-05-23T09:00:24Z
dc.date.available2017-05-23T09:00:24Z
dc.date.issued2017-04
dc.descriptionInaugural address deliver by Prof P Naude, Director: University of Stellenbosch Business School, on 04 April 2017.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : In hierdie intreerede word die aandrang op ‘dekolonisasie van kennis’ bepreek aan die hand van pogings om ʼn inheemse, Afrika-etiek op die grondslag van ubuntu te konstrueer. Die gevolgtrekking is dat dekolonisasie ondersteun behoort te word in soverre dit die kontekstuele toepassing en uitbreiding van bestaande kennisinhoud behels. Op verskeie gronde word geargumenteer dat die skep van alternatiewe epistemologieë wat steeds as ‘wetenskaplike kennis’ sou kwalifiseer op hierdie stadium nog nie ʼn haalbare moontlikheid blyk te wees nie.af_ZA
dc.description.abstractIsishwankathelo: Kule ntetha-ntshayelelo, ukhwelo “lokukhulula ulwazi kubukoloniyali” lushukuxwa ngokujolise kumalinge okuqulunqa imimiselo yokuziphatha yomthonyama okanye yobuAfrika nesekelezwe kubuntu. Isigqibo sesokuba ukukhululwa kubukoloniyali makukhuthazwe apho kubandakanya khona ukusetyenziswa nokwandiswa koko kuqulethwe lulwazi olukhoyo, phantsi kweemeko ezithile. Kuthiwa, phantsi kwentlaninge yezizathu, okwangoku ukuyilwa kwezinye iindlela zokuphanda ngentsusa, ubume nendima yolwazi (epistemologies) ezinokubonwa “njengolwazi olunzulu” akukhangeleki kunokwenzeka.en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/101556
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.subjectDecolonization -- Africaen_ZA
dc.subjectDecolonization -- South Africaen_ZA
dc.subjectEthics -- Africaen_ZA
dc.titleDecolonising knowledge : in what sense is an ‘African’ ethic possible?en_ZA
dc.typeOtheren_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
naude_decolonising_2017.pdf
Size:
275.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download Inaugural
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.95 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: