Finding an educational niche for our son with PDD : an auto-ethnography

Date
2012-12
Authors
Hanekom, Pauline Wilna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: At birth every human being is at the starting point of many different journeys: journeys of discovery and change, and journeys of mental and physical growth. Most children follow a similar path of physical and mental growth to adulthood, achieving predetermined milestones at approximately the same age. But what happens to a child who cannot follow this path, a child born without a map? How do the diagnosis and subsequent educational journey of the child affect the parents of that child, parents who find themselves disabled by their experiences of parenthood and life? This study is an autoethnography. It was undertaken to reflect on the physical and emotional journey two parents experienced in finding an educational niche for their son who was diagnosed with Pervasive Developmental Delay – Not Otherwise Specified (PDD-NOS), an Autism Spectrum Disorder. In an attempt to engage and involve the non-academic audience, while at the same time addressing the analytical needs of the researcher audience, evocative autoethnographic co-constructed narratives were combined with analytic autoethnography. Not only did I aim to fill in some of the gaps in researcher knowledge about South African parents’ experiences in finding educational support for their children with pervasive developmental delays, but I also wanted to provide knowledge, hope and encouragement to other parents, especially those parents who are at the start of a journey leading to a brighter future for their child with special needs.
AFRIKAANSE OPSOMMING: By geboorte bevind elke mens hom by die beginpunt van verskeie reise: reise van ontdekking en verandering, en reise van geestelike en fisieke groei. Die meeste kinders volg ‘n gelyksoortige roete van geestelike en fisieke groei na volwassenheid, deur voorafbepaalde doelwitte op naastenby ooreenstemmende ouderdomme te bereik. Maar wat gebeur met ‘n kind wat nie hierdie pad kan volg nie, ‘n kind wat sonder ‘n roetekaart gebore word? Hoe beïnvloed die diagnose en gevolglike opvoedkundige reis van daardie kind sy of haar ouers, ouers wat hulself gestremd bevind in hul ervaring van ouerskap en die lewe? Hierdie studie is ‘n outo-etnografie. Dit reflekteer op die fisieke en emosionele reis deur twee ouers onderneem, in hul soeke na ‘n geskikte onderwysnis vir hul seun wat met PDD-NOS1, ‘n Outisme Spektrumversteuring, gediagnoseer is. In ‘n poging om die nie-akademiese gehoor te betrek, maar terselfdertyd die analitiese behoeftes van die navorsergehoor aan te spreek, is die tegnieke van stemmingsvolle outo-etnografiese mede-saamgestelde narratiewe en analitiese outo-etnografie gekombineer. Ek het nie slegs ten doel gehad om sommige gapings in navorsing rondom die ervarings van Suid-Afrikaanse ouers van kinders met Outisme Spektrumversteurings te vul nie, maar ook om kennis, hoop en aanmoediging te gee aan ander ouers, veral daardie ouers wat aan die begin staan van ‘n reis na ‘n beter toekoms vir hul kind met spesiale behoeftes.
Description
Thesis (MEdPsych)--Stellenbosch University, 2012.
Includes bibiliography
Keywords
Autoethnography, Pervasive developmental delay, Parents of autistic children -- Personal experiences, Theses -- Psychology, Dissertations -- Psychology, Theses -- Education, Dissertations -- Education, Autism spectrum disorders, Children with autism -- Family relationships, Narrative therapy
Citation