The dual world metaphor and the 'struggle' in selected South African and African films (1948 to 1996)

dc.contributor.advisorOmotoso, K.en_ZA
dc.contributor.advisorHees, Edwinen_ZA
dc.contributor.authorNtsane, Ntsane Steveen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University.Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Drama.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:34Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:34Z
dc.date.issued2003-03en
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The terminology used in segregationist discourse that South Africa is a combination of 'first world' and 'third world' elements has been appropriated from an international discourse about problems of world-wide socio-economic development. The terms are used to describe the sophisticated metropolitan areas inhabited by highly developed whites and simple, backward, isolated, rural regions occupied by undeveloped or underdeveloped blacks. However, in South Africa this dual world metaphor, which has socio-political implications that have brought great misfortune to blacks, was institutionalised by apartheid, with the consequences that blacks have expressed their resistance in what became known as the 'struggle' against the dualist system. Selected South African and African films whose themes have a bearing on such a socio-economic system are explored in this thesis. A supplementary exploration of films dealing with the theme of the 'struggle', which has become a metaphor for the 'generations of resistance', has been undertaken by means ofa detailed analysis. The interpretation of 'development' in this thesis finds a link betweeen the dualist paradigm, the perpetuation of poverty and the migratory labour system. The peculiar relationship which the 'struggle' has had with the cultures of black people, in which there is a mutual influence between the 'struggle' and the nature of these cultures, is explored in the relevant films. However, this thesis offers no solutions, but exposes a VICIOUS system which IS threatening to gain world ascendency.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die terminologie gebruik in die segregasie-diskoers tot die effek dat Suid-Afrika 'n kombinasie van 'Eerste Wêreld' en 'Derde Wêreld' elemente is, is oorgeneem uit 'n internasionale diskoers wat handeloor wêreld-wye sosio-ekonomiese ontwikkeling. Dié terme word gebruik om die gesofistikeerde metropolitaanse areas bewoon deur hoogsontwikkelde blankes en eenvoudige, agterlike, geïsoleerde, landelike streke beset deur onder- of on-ontwikkelde swartes te beskryf. Maar in Suid-Afrika is hierdie dubbelwêreld metafoor - met die sosio-politiese implikasies daarvan wat tot groot ellende vir swartes aanleiding gegee het - deur Apartheid geïnstitusionaliseer, met die gevolg dat swartes hul weerstand uitgedruk het in wat bekend geword het as die 'struggle' teen dierdie dualistiese sisteem. 'n Keur van films uit Suid-Afrika en die res van Afrika, die tema's waarvan betrekking het op hierdie sosio-ekonomiese sisteem, word ondersoek in hierdie skripsie. 'n Bykomstige ondersoek na films wat handeloor die tematiek van die 'struggle', wat metafories geword het vir die 'generasie van weerstand', is by wyse van 'n meer gedetaileerde analise uitgevoer. Die interpretasie van 'ontwikkeling' in hierdie skripsie ontbloot 'n verband tussen die dualistiese sisteem, die voortsetting van armoede en die sisteem van trekardbeid. Die besonderse manier wat die 'struggle' met die kulture van swart mense verhou, waarin daar 'n wedersydse beïnvloeding tussen die 'struggle' en die aard van die kulture plaasvind, word ondersoek in die relevante films. Hierdie skripsie bied egter geen oplossings nie, maar ontmasker eerder 'n wrede sisteem wat dreig tot wêreld-oorheersing.af_ZA
dc.format.extent[v], 107 p.en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53628en
dc.language.isoen_ZAen
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectMotion pictures -- Africa -- Historyen_ZA
dc.subjectMotion pictures -- South Africa -- Historyen_ZA
dc.subjectMotion pictures -- Political aspects -- Africaen_ZA
dc.subjectMotion pictures -- Political aspects -- South Africaen_ZA
dc.subjectMotion pictures -- Social aspects -- Africaen_ZA
dc.subjectMotion pictures -- Social aspects -- South Africaen_ZA
dc.subjectApartheid -- South Africaen_ZA
dc.subjectAfrica -- In motion picturesen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- In motion picturesen_ZA
dc.subjectDissertations -- Dramaen_ZA
dc.subjectTheses -- Dramaen_ZA
dc.titleThe dual world metaphor and the 'struggle' in selected South African and African films (1948 to 1996)en_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ntsane_dual_2003.pdf
Size:
22.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: