Exploring experiences of graduates of the workers’ compensation fund control board (WCFCB) return to work (RTW) programme in Zambia

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : Purpose of the study: The purpose of the study was to explore the experiences of graduates of the Workers’ Compensation Fund Control Board (WCFCB) return to work (RTW) programme in Zambia. Methods: A qualitative research design was used which helped to elicit in-depth data on the subject under study. The study was done in Zambia using a sample of six participants purposefully selected from a population of twenty-one WCFCB beneficiaries who had graduated from the WCFCB RTW programme. Data was collected through semi structured interviews and thematic analysis was used to analyse data. Findings: Four themes were identified i.e. `Loss due to occupational injury`, `Challenges experienced by graduates of the WCFCB RTW programme`, `Hope through the WCFCB RTW programme` and `Satisfaction with the WCFCB RTW programme`. Participants were despondent due to the loss of physical ability, income and career opportunities after the injury. The RTW programme brought hope back through the provision of a new career pathway. Although discrimination on account of disability hindered some graduates from returning to work, personal factors and external support helped participants to successfully RTW. The RTW scholarship provisions were sufficient and presented opportunities for income replacement, realisation of career dreams and professional growth. A need for improvements in areas of ration, education equipment allowance, career placements, timely processing of scholarship applications and RTW related payments as well as training of WCFCB staff on how to empathise with and provide professional support to injured workers on the RTW programme were identified. Conclusion: Being on the WCFCB RTW programme provided the opportunity for self-improvement, a new career and financial independence for injured workers. Satisfaction with the programme was high and participants called for its continuance. Recommendations for improvement of the programme and further study were made.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Doel van die studie: Die doel van die studie was om graduandi se belewenis van die terug na werk program (RTW) van die Werkernemersvergoedingsfonds beheerraad (WCFCB) in Zambië te bestudeer. Metodes:`n Kwalitatiewe navorsings metodologie is gebruik om diepgaande data rondom die onderwerp in te samel. Die studie is in Zambië gedoen met ses persone wat doelgerig geselekteer was. Die deelnemers was geslekteer uit `n populasie van 21 graduandi van die WCFCB program. Data was deur middel van `n semi gestruktureerde onderhoud ingesamel en tematies ge-analiseer. Bevindinge: Vier temas is ge-identifiseer. Naamlik `Verlies as gevolg van werksbesering`, `Hoop deur die WCFCB RTW program`, Studentelewe`, en `n` Nuwe loopbaan`. Die verlies aan fisiese vermoë, inkomste en loopbaan vooruitsigte het deelnemers negatief gestem. Die RTW het hulle weer hoop gegee deur die verskaffing van nuwe loopbaan moontlikhede. Geldelike ondersteuning van die program was meesal voldoende. Daar is `n behoefte aan verbetering in terme van voorsiening vir lewensmiddele, leer toerusting, werksplasing, tydige prosessering van aansoeke en betalings, sowel as opleiding aan WCFCB personeel om hulle te help om meer empatie met beseerde werkers te hê en om professionele ondersteuning aan hulle te veskaf. Samevatting: Die WCFCB RTW program het aan deelnemers die geleenheid gebied om hulle self te verbeter, `n nuwe loopbaan te begin en finansieel onafhanklik te wees. Deelnemers was baie tevrede met die program en het dit benadruk dat die program moet voortgaan. Voorstelle van hoe die program verbeter kan word is ook gemaak.
Description
Thesis (MHumanRehabSt)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Occupational diseases -- Patients -- Rehabilitation -- Zambia Work -- Physiological aspects, People with disabilities -- Employment -- Zambia, People with disabilities -- Services for -- Zambia, Zambia. Workers' Compensation Fund Control Board, UCTD
Citation