ITEM VIEW

Poetic seeing in visual arts and theology : aesthetics as a spiritual and loving gaze within the human quest for meaning

dc.contributor.authorLouw, D. J. (Daniel Johannes), 1944-en_ZA
dc.date.accessioned2016-10-21T10:39:23Z
dc.date.available2016-10-21T10:39:23Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.citationLouw, D. J. 2015. Poetic seeing in visual arts and theology : aesthetics as a spiritual and loving gaze within the human quest for meaning. Koers: Bulletin for Christian Scholarship, 80(1), Art.#2207, doi:10.19108/koers.80.1.2207.
dc.identifier.otherdoi:10.19108/koers.80.1.2207en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/99746en_ZA
dc.descriptionCITATION: Louw, D. J. 2015. Poetic seeing in visual arts and theology : aesthetics as a spiritual and loving gaze within the human quest for meaning. Koers: Bulletin for Christian Scholarship, 80(1), Art.#2207, doi:10.19108/koers.80.1.2207.en_ZA
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.koersjournal.org.zaen_ZA
dc.description.abstractA human being is essentially homo aestheticus and not in the first place homo faber. In the light of this basic assumption, it is argued that, due to poetic seeing, interconnectedness between art[1], spirituality and the human quest for meaning exists. It is virtually impossible to define art. However, in one way or another, art is connected to imagination, inspiration and creativity. Art probes into the realm of the unseen, thus the value of iconic seeing in visual arts. By means of art, objects are moved into imagination and connected to the ‘idea’ beyond the vision of phenomenological observation. Serious art probes into the dimension of the unseen; it makes the invisible, visible. Art deals inter alia with ‘signals of transcendence’ (Peter Berger)[2] and opens up new avenues for religious thinking and spiritual experiences. Serious art can thus contribute to the healing dimension of spiritual wholeness. Art can even assist theology in the reframing of existing God-images. In this regard, the notions of a Compassionate God and God as Covenantal Partner for Life, become appropriate alternatives for the imperialistic pantokrator-images (omni-categories) of theism.en_ZA
dc.description.abstractDie mens is wesenlik homo aestheticus en nie in die eerste plek homo faber nie. In die lig van die estetiese funksie van ‘n poëtiese skoue kan ‘n netwerkverband tussen kuns, spiritualiteit en die mens se soeke na sin voorveronderstel word. Dit is basies onmoontlik om kuns finaal te definieer. Tog het kuns op een of ander manier te doen met ‘ver-beeld-ing’, inspirasie en kreatiwiteit. Kuns dring die sfeer van die onsienlike binne en ‘maak’ op ‘n skeppende wyse die onsienlike in objekte en visuele waarneming, sigbaar; dit werk heuristies en kreatief-ontdekkend; dit penetreer die sogenaamde ‘idee’ agter dit wat mens in die fenomenologie van waarneming ‘sien’. Kuns is in ‘n sekere sin ikonies en staan in verband met transendensie. Kuns breek brute werklikheid oop en is ‘n soort van venster vir sinvolle spirituele ervaringe en religieuse denke. Ernstige kuns kan beskou word as ‘n vorm van heling op die vlak van ‘spirituele gesondheid’ (wholeness). Die basiese hipotese is dat die visuele kunste teologie kan help om bestaande, geykte vorme van teologisering, te transformeer. So byvoorbeeld kan die imperialistiese pantokrator-idee van‘n ‘onveranderlike, teïstiese God’ (omni-kategorie) deur middel van religieuse estetika verskuif na die sensitiewe ‘Mee-lydende God’ (patos-kategorie): God nie as kousaliteitsbeginsel nie maar as Lewende Verbondspartner.af_ZA
dc.description.urihttp://www.koersjournal.org.za/index.php/koers/article/view/2207en_ZA
dc.format.extent13 pages
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherScriber Editorial Systemsen_ZA
dc.subjectVisual literacyen_ZA
dc.subjectImage of Goden_ZA
dc.subjectSuffering -- Religious aspects -- Christianityen_ZA
dc.titlePoetic seeing in visual arts and theology : aesthetics as a spiritual and loving gaze within the human quest for meaningen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's versionen_ZA
dc.rights.holderAuthor retains copyrighten_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW