A decision support model to determine the critical success factors of asset management services

Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SAIIE
Abstract
Business-to-business services relating to physical asset management play an increasingly important role in industry. This is in the context of the current pressures that organisations experience in realising optimal value from their assets. Complying with asset management standards such as ISO 55000 contributes towards the importance of these services. This paper summarises the findings from a study identifying the critical success factors for asset management services, and presents a decision support model that provides the asset management community with access to these factors for decision-making and for improving asset management services.
Besigheid-tot-besigheidsdienste met betrekking tot fisiese batebestuur speel ’n toenemende belangrike rol in die industrie. Dit is te midde van die druk wat bate-besittende organisasies tans ondervind om optimale waarde uit hul fisiese bates te verkry. Die strewe om te voldoen aan batebestuurstandaarde soos ISO 55000 dra by tot die belangrikheid van hierdie dienste. Die verhandeling gee ’n opsomming van ’n studie rakende die identifisering van die kritiese suksesfaktore vir batebestuurdienste, en lê ’n besluitnemingsmodel voor wat die batebestuurgemeenskap toegang gee tot hierdie suksesfaktore vir besluitnemingsdoeleindes en vir die verbetering van batebestuurdienste.
Description
CITATION: Jooste, J. L. & Vlok, P. J. 2015. A decision support model to determine the critical success factors of asset management services. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1):27-43, doi:10.7166/26-1-1043.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Decision support systems, Enterprise resource planning, Asset management accounts
Citation
Jooste, J. L. & Vlok, P. J. 2015. A decision support model to determine the critical success factors of asset management services. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1):27-43, doi:10.7166/26-1-1043