The status and challenges of industrial engineering in South Africa

Date
2016-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SAIIE
Abstract
The industrial engineering discipline in South Africa is examined by introducing the context of the discipline and by revisiting its history. The drivers influencing the context and future of industrial engineering in South Africa are also considered, and the discipline is analysed in terms of the following aspects: university qualifications, employment in industry sectors, race and gender profiles, use and competence in industry, and income profiles. The analysis is based on a recent survey sent to practising industrial engineers, on membership data from the Southern African Institute for Industrial Engineering (SAIIE), and on two internal SAIIE investigations. The study concludes that the success of transformation, particularly in terms of race, has been limited. The results also indicate that there are an almost equal number of black and white industrial engineers, yet the majority of black industrial engineers have technical qualifications, while the majority of white industrial engineers have academic qualifications. The results indicate that this limits the use of black industrial engineers in industry and, consequently, the success of their careers. This in turn means that there are fewer black role models to attract young black students to the discipline. Some preliminary opportunities to unlock the increased transformation of the profession are identified.
Die bedryfsingenieurswese dissipline in Suid-Afrika is ondersoek deur eerstens die konteks van die dissipline te stel, die geskiedenis op te som, die drywers te identifiseer wat die konteks en toekoms van bedryfsingenieurswese beïnvloed, en dan die dissipline te analiseer in terme van die volgende aspekte: universiteit kwalifikasies, indiensneming in industrie sektore, ras en geslag profiele, benutting en vaardigheid in industrie, en inkomste profiele. Die analise is gebaseer op ’n onlangse meningsopname wat aan praktiserende bedryfsingenieurs gestuur is, op die Suider Afrikaanse Instituut van Bedryfsingenieurswese (SAIIE) se lidmaatskap data, en op twee interne SAIIE ondersoeke wat gedoen is. Die studie bevind dat die sukses van transformasie, veral in terme van ras, nog beperk is. Die resultate toon dat daar omtrent ewe veel wit en swart bedryfsingenieurs is, maar dat die meerderheid swart bedryfsingenieurs tegniese kwalifikasies het, terwyl die meerderheid wit bedryfsingenieurs akademiese kwalifikasies het. Die resultate toon dat dit die benutting van swart bedryfsingenieurs in industrie beperk en dus ook die sukses wat hul in hul loopbane behaal in terme van inkomste. Dit veroorsaak dat daar minder swart rolmodelle is om jong swart student na die dissipline te lok. Voorlopige geleenthede om transformasie in die professie te ontsluit word geïdentifiseer.
Description
CITATION: Schutte, C. S. L., Kennon, D. & Bam, W. 2016. The status and challenges of industrial engineering in South Africa. South African Journal of Industrial Engineering, 27(1):1-19, doi:http://dx.doi.org/10.7166/27-1-1435.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Industrial engineering -- South Africa
Citation
Schutte, C. S. L., Kennon, D. & Bam, W. 2016. The status and challenges of industrial engineering in South Africa. South African Journal of Industrial Engineering, 27(1):1-19, doi:http://dx.doi.org/10.7166/27-1-1435