ITEM VIEW

Die ontwikkeling van 'n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram op grond van Afrikaanse folklore

dc.contributor.authorKruger, Estelleen_ZA
dc.date.accessioned2016-04-12T09:15:49Z
dc.date.available2016-04-12T09:15:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationKruger, E. 2007. Die ontwikkeling van 'n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram op grond van Afrikaanse folklore. Per Linguam : a Journal of Language Learning, 23(1): 16-29, doi: http://dx.doi.org/10.5785/23-1-48af_ZA
dc.identifier.issn2224-0012 (online)
dc.identifier.issn0259-2312 (print)
dc.identifier.otherdoi: http://dx.doi.org/10.5785/23-1-48
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/98931
dc.descriptionCITATION: Kruger, E. 2007. Die ontwikkeling van 'n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram op grond van Afrikaanse folklore. Per Linguam : a Journal of Language Learning, 23(1): 16-29, doi: http://dx.doi.org/10.5785/23-1-48.
dc.descriptionThe original publication is available at http://perlinguam.journals.ac.zaen_ZA
dc.description.abstractHierdie artikel doen verslag oor die ontwikkeling en gebruik van 'n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram vir addisioneletaalonderrig. In navolging van verskeie teoretici voer die navorser aan dat die pikturale humor soos vervat in T.O. Honiball se strokiesprente as toegepaste Afrikaanse folklore beskou kan word - 'n soort kernliteratuur wat op mondelinge volksverhale berus. Die artikel bespreek die fases en faktore wat die ontwikkeling van die program vir gebruik in 'n virtuele taalklaskamer beïnvloed het, asook die uitkomste en inhoud daarvan. Uiteindelik is die program in 'n kwalitatiewe navorsingsprogram gebruik waar onderwysstudente dit aan die hand van addisioneletaalonderrigbeginsels moes beoordeel.af_ZA
dc.description.abstractThis article reports on the development and use of a computer assisted language teaching programme for additional language teaching. With the necessary theoretical support, the researcher argues that the pictorial humour contained in the comic strips of T.O. Honiball could be considered as applied Afrikaans folklore based on this language’s oral story tradition. The article discusses the phases and factors influencing the development of the programme for use in a virtual language classroom, as well as its outcomes and content. Eventually the programme was used in a qualitative research programme where teaching students evaluated it on the basis of principles for additional language teaching.en_ZA
dc.description.urihttp://perlinguam.journals.ac.za/pub/article/view/48
dc.format.extent14 pagesen_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectLanguage and languages -- Study and teaching -- Caricatures and cartoonsen_ZA
dc.subjectFolklore -- South Africa -- Afrikaansen_ZA
dc.subjectComputer-assisted instructionen_ZA
dc.subjectT.O. Honiball -- Cartoonsen_ZA
dc.titleDie ontwikkeling van 'n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram op grond van Afrikaanse folkloreaf_ZA
dc.typeArticleaf
dc.description.versionPublisher’s versionen_ZA
dc.rights.holderPer Linguamen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW