Psigososiale faktore wat 'n rol speel in die aanpassing van hersaamgestelde gesinne met kinders

Van Jaarsveld, Odette (2016-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2016.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Gonzales (2009:149) explains that the prevalence of blended families is no longer the exception, but is has become a norm. Due to the growing divorce rate in South Africa, increasing numbers of nuclear families are dismembering and new blended families are forming. It is challenging to form a blended family that consists of two dismembered nuclear families, because of the differences in the development of, and adjustments to, these families. A nuclear family is the first form of a family and usually consists of biologically related family members whereas a blended family also consists of stepfamily members (Ebersohn, 2012:27, 28). In this study the psychosocial factors involved in the adjustment of blended families are investigated. A literature study was conducted to gain insight into the development and adjustment of blended families as well as to identify and understand the challenges that blended family members face, through the use of the Systems Theory. A quantitative and qualitative research approach was used to complete this study. An explorative and descriptive research design is utilized to obtain a holistic and thorough description of the phenomena. Semi- structured interviews were utilized to gain insight into twenty social workers’ perspectives of the involvement of psychosocial factors in the adjustment of blended families. Service delivery to blended families is also addressed in this study due to the variety of social work organisations that deliver services to these families. The most important finding of this study is that blended families have a need for guidance to promote the development of, and adjustment in, the family. Social workers that deliver services to blended families must gain knowledge concerning psychosocial factors that have an influence on the adjustment of these families to ensure applicable services.

AFRIKAANS OPSOMMING: Daar word geskat dat ‘n derde van die wereld se bevolking kinders is, waarvan die hoogste persentasie in Afrika voorkom. Nietemin is bevind dat meer as een miljoen kinders in die wereld aangehou word in gevangenisse. Dit is ‘n aanduiding dat kinders wat in konflik met die gereg is steeds in gevangenisskap is, ongeag ander alternatiewe/diversifikasie moontlikhede. Hierdie kinderoortreders wat in gevangeniskap is, ondergaan rehabilitasie wat gerig is op die verandering van sommige aspekte wat beskou word as die oorsaak van kriminele gedrag, soos houdings, kognitiewe prosesse, sosiale verhoudings, opvoeding en beroepsvaardighede. Dit is noodsaaklik om aandag te gee aan die verskeie faktore wat die effektiewe rehabiltasie van kinderoortreders kan strem, sodat oplossings gevind word wat kan bydra tot die voorkoming van terugval. Hierdie studie is daarom daarop gerig om die uitdagings wat maatskaplike welsynsoffisiere beleef in die rehabilitering van kinderoortreders wat in gevangenisskap is, te ondersoek. ‘n Literatuurstudie wat gerig is op die beskrywing van wetgewing en beleid wat benut word in kinder geregtigheidsprogramme en die teorieë wat toegepas word by die ontwikkeling van rehabilitasieprogramme, is gedoen. Daarna is ‘n empiriese studie uitgevoer. ‘n Kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsings metodologie is benut en ‘n verkennende en beskrywende navorsings ontwerp is gebruik. Doelbewuste nie-waarskynlikheids steekproeftrekking, is aangewend om maatskaplike welsynsoffisiere in diens van die Ministerie van Gemeenskapsontwikkeling en Maatskaplike Ontwikkeling in Zambië, te betrek by die studie. Twintig maatskaplike welsynsoffisiere wat voldoen het aan die insluitingskriteria van die studie is gekies om deel te neem. ‘n Semi-gestruktureerde onderhoudskedule is benut om data te bekom tydens die empiriese ondersoek. Die navorser het gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak vanuit die analisering van die data oor die uitdagings wat ervaar word deur maatskaplike welsynsoffisiere in die rehabilitasie van kinderoortreders. Die mees belangrikste gevolgtrekkings dui daarop dat maatskaplike welsynsoffisiere ‘n menigte van uitdagings in die gesig staar in die rehabilitering van kinderoortreders. Die belangrikste uitdaging was die gebrek aan hulpronne wat insluit: die gebrek aan maatskaplike werk opleiding van maatskaplike welsynsoffisiere, die gebrek aan menslike hulpbronne, die gebrek aan organisatoriese hulpbronne, asook die gebrek aan vii koördinering tussen betrokkenes. Daar word daaarom aanbeveel dat die gaping tussen organisatoriese en menslike hulpbronne aandat geniet en veral dat maatskaplike welsynsoffisiere opgeleide maatskaplike werkers moet wees. Voorts word aanbeveel dat die Zambiese regering wetgewing voorskryf wat hoofsaaklk beginsels vir die versorging en beskerming van kinders uiteensit.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/98738
This item appears in the following collections: