Nachwendefilme über die DDR im Kontext einer Arbeit mit Erinnerungsorten im kulturwissenschaftlich orientierten Landeskundeunterricht DaF/DaZ - "Sonnenallee", "Good Bye, Lenin!" & "Das Leben der Anderen"

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT : "Post-reunification films about the former GDR within the context of working with places of remembrance in cultural study based classes in German as a Foreign and as a Second Language - "'Sonnenallee', 'Good Bye, Lenin!' and 'Das Leben der Anderen'." This thesis looks at three recent German post-reunification films about the former GDR and discovers links to current historical knowledge in terms of the cultural and communicative memory of a society which is reproduced and manifested in places of memory. Therefore these films are analysed as such places in terms of new concepts in cultural science based German Studies that make German culture available as knowledge and furthermore the study tries to suggest steps to decode the language and its cultural concepts. By looking at different symbols in the films, in comments of the directors and the press as well as at the distribution and ratings, these films can be used as an example of three different “memories” in current German society which provide insights into the present communication in Germany. These most popular movies about the GDR are examples how cultural knowledge is debatted and selected for the cultural memory and can be prepared for german learners to participate in recent discourses that helps them to find a cultural position.
AFRIKAANSE OPSOMMING : “Na-herenigings films oor die voormalige DDR binne die konteks van werk met plekke van herinnering inklasse vir Duits as Vreemde en as Tweede Taal wat gebaseer is op kulturele studies -"'Sonnenallee', 'Good Bye, Lenin!' en 'Das Leben der Anderen'." Hierdie tesis ondersoek drie films wat na hereniging oor die voormalige Duitse Demokratiese Republiek gemaak is en ontdek verbintenisse met huidige historiese kennis in terme van kulturele en kommunikatiewe herinnering van `n samelewing wat in plekke van herinnering gereproduseer en gemanifesteer word. Daarom word hierdie films as sulke plekke ondersoek in terme van nuwe konsepte in die vak Duits wat op kultuurstudies berus en Duitse kultuur beskikbaar stel as kennis. Daarby stel die studie verdere stappe voor om die taal en sy kulturele konsepte te dekodeer. Deur na verskillende simbole in die films te kyk, na opmerkings van die regisseurs en in die pers asook omdie verspryding en resensies in ag te neem, kan hierdie films as voorbeelde van drie verskillende “herinneringe” in die huidige Duitse samelewing ingespan word om insigte in huidige kommunikasie in Duisland te fasiliteer. Hierdie baie gewilde films oor die DDR is voorbeelde daarvan hoe kulturele kennis vir die kulturele geheue gedebatteer en geselekteer word. Die tesis wys hoe die drie films in die onderrig van Duits gebruik kan word om leerders in staat te stel om aan resente.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2016
Keywords
East Germany (GDR) -- Cultural knowledge, Motion pictures, German -- 1989-, Places of remembrance -- Germany, Cultural memory -- Germany
Citation