An asset investment decision framework to prioritise shutdown maintenance tasks

Swart, Petrus Daniel (2015-12)

Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The 2007-2008 Global Financial Crisis and subsequent economic downturn have forced many asset-intensive organisations to direct their maintenance efforts towards achieving their strategic goals more efficiently and effectively. Hence, these organisations can ill-afford to perform non-critical maintenance before or instead of critical maintenance. This is especially true for their shutdowns, which are typically short and expensive maintenance driven projects characterised by strict time and budget constraints. In this study, a new framework is developed to prioritise the maintenance tasks proposed for an upcoming shutdown on a critical asset. Limited maintenance resources, such as time and budget, are considered in the prioritisation process, in addition to the value delivered by each maintenance task. Value is measured in terms of return on investment, which is the reduction in risk cost achieved by performing a combination of maintenance tasks on the asset relative to the costs incurred. The developed framework selects the combination of maintenance tasks that delivers the greatest return, whilst adhering to the aforestated constraints. The developed framework is a modification of an existing generic maintenance prioritisation framework found in literature. This generic framework is modified through the incorporation of an Imperfect Maintenance age reduction factor which quantifies the value delivered by each maintenance task performed. Moreover, four well established Multiple Criteria Decision Analysis models, namely the additive and multiplicative value functions as well as the ELECTRE II and PROMETHEE II methods, are incorporated to effectively prioritise the combinations of maintenance tasks. A case study conducted at a South African thermal coal mine was used to validate the developed framework. Through a comprehensive case study scenario analysis, different possible shutdown scenarios were evaluated in order to help the thermal coal mine remain flexible in its decision making during the months leading up to the shutdown of one of its most critical assets. The results indicate that the developed framework is a useful tool to assist the selection of shutdown maintenance tasks that best suit the needs and objectives of the asset and organisation respectively.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die 2007-2008 Globale Finansiële Krisis en gevolglike ekonomiese afname het baie bate-intensiewe organisasies forseer om hulle onderhoudsbestuurspogings daarop te fokus om strategiese doelwitte meer effektief te bereik. Hierdie organisasies kan dit dus nie bekostig om nie-kritiese onderhoudsbestuur voor of in plaas van kritiese onderhoudsbestuur toe te pas nie. Dit is veral van toepassing vir afsluitings wat kenmerkend kort en duur onderhoudsbestuurgedrewe projekte is, maar streng tyds- en begrotingsbeperkings het. In hierdie studie is 'n nuwe raamwerk ontwikkel met die doel om onderhoudsbestuurstake te prioritiseer vir die naderende afsluiting van 'n kritiese bate. Beperkte onderhoudsbestuursbronne, soos tyd en begroting, word tesame met die waarde wat deur elke onderhoudsbestuurstaak gelewer word, tydens die prioritiseringsproses in ag geneem. Waarde word bepaal in terme van opbrengs op belegging, wat verwys na die afname in risiko-koste, wat behaal word deur 'n kombinasie van onderhoudsbestuurstake op die bate uit te voer, met betrekking tot die kostes aangegaan. Die ontwikkelde raamwerk selekteer die kombinasie van onderhoudsbestuurstake wat die grootste opbrengs lewer, terwyl dit steeds getrou bly aan die bogenoemde beperkings. Die ontwikkelde raamwerk is 'n aanpassing van 'n bestaande generiese onderhoudsbestuur-prioritiseringsraamwerk wat in literatuur gevind word. Hierdie generiese raamwerk is aangepas deur die integrasie van 'n Onvolmaakte- Onderhoudsbestuur-ouderdomsverminderingsfaktor, wat die waarde-gelewer van elke onderhoudsbestuurstaak meet. Verder word vier goed gevestigde Multikriteria Besluitnemingsanalise-modelle gebruik, naamlik die additive en multiplicative value functions. Die ELECTRE II en PROMETHEE II metodes word ook geïnkorporeer vir die effektiewe priortisering van die kombinasie van onderhoudsbestuurstake. 'n Gevallestudie wat by 'n Suid-Afrikaanse termiese steenkoolmyn uitgevoer is, is gebruik om die ontwikkelde raamwerk te valideer. Verskeie moontlike afsluitingsscenarios is geëvalueer met behulp van 'n omvattende gevallestudiescenario-analise, om die termiese steenkoolmyn te help om buigsame besluite te neem tydens die maande voor die afsluiting van een die mees kritiese bates. Die resultate toon dat die ontwikkelde raamwerk van wwarde is tydens die selektering van die mees gepaste afsluitings-onderhoudsbestuurstake vir die behoeftes en doelwitte van die bate en organisasie onderskeidelik.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/97955
This item appears in the following collections: