The dynamics of the interaction between music and society in recorded popular Afrikaans music, 1900 – 2015.

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis provides an analytical account of the interaction between political events and popular music culture with specific reference to recorded Afrikaans music of the last 115 years. It starts with the first recordings of Boer national anthems during the Anglo-Boer War in 1900, and concludes with expressions of racial exclusivity in post-apartheid Afrikaans pop music. It reveals cases of compliance with, as well as resistance to, the master narrative of Afrikaner nationalism as it existed for most of the twentieth century, and gives examples of how these values persist in the present. By employing popular Afrikaans music as a lens, a clearer image of the agency of ordinary individuals (artists and listeners) emerges against a background of fundamental societal and political change. Furthermore, by looking at popular Afrikaans music over a wide historical period, salient themes (for example class tension and the ubiquitous efforts by cultural nationalist entrepreneurs to co-opt popular Afrikaans music into the Afrikaner nationalist project) in the development of Afrikaner culture over this period are highlighted, which helps to historicise the invocation of Afrikaner nostalgia in postapartheid Afrikaans pop.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis bied ‘n analitiese verhaling van die interaksie tussen politieke gebeure en populêre musiekkultuur met spesifieke verwysing na opgeneemde Afrikaanse musiek oor die laaste 115 jaar. Dit begin met die eerste opnames van die nasionale volksliedere van die Boererepublieke tydens die Anglo-Boereoorlog, en sluit af met uitdrukkings van rasseeksklusiwiteit in post-apartheid Afrikaanse popmusiek. Die tesis verskaf voorbeelde van die onderstuening van, en verset teen, die meesternarratief van Afrikanernasionalisme soos dit bestaan het vir groot gedeeltes van die twintigste eeu, en gee ook voorbeelde van hoe hierdie waardes nog manifesteer in die hede. Deur populêre musiek in te span as ‘n lens, word ‘n duideliker idee verkry van die lewens van gewone mense (kunstenaars en luisteraars), gesien teen ‘n agtergrond van fundamentele sosiale en politieke verandering. Deur 'n oorsig te skep van populêre musiek oor ‘n lang historiese tydperk, word sekere opvallende temas in die ontwikkeling van Afrikanerkultuur oor hierdie periode (byvoorbeeld klassespanning en die herhaalde pogings deur kulturele nasionalistiese entrepreneurs om populêre Afrikaanse musiek te ko-opteer vir die Afrikanernasionalistiese projek) blootgelê. Dit dra by daartoe om die tematiese gebruik van Afrikaner nostalgie in post-apartheid Afrikaanse popmusiek te historiseer.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Cultural identity -- South Africa, Popular music, Afrikaans -- South Africa, Popular music, Afrikaans -- Social aspects, Popular music, Afrikaans -- Influence, Popular culture -- South Africa, Music -- Social aspects -- South Africa, Music -- Political aspects -- South Africa, UCTD
Citation