A process and procedure documentation framework for financial services operations in MediaWiki : a critical evaluation

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A business process framework was constructed to assist companies in the Financial Service industry to rapidly gain control over their business procedure documentation problem. The requirement owed from an existing engagement in which Plumb Line, a training provider, had to provide generic training in the South African financial services industry. In several instances the companies engaged in the generic training also had the requirement that their personnel were trained in specific business processes and procedures. This requirement was encapsulated in a MediaWiki platform that was developed and extended over four projects to support a rational and feasible approach to capturing and managing business procedures. The documentation approach was broadly based on ISO 9001 principles and captured the various aspects of activities in organisation, process, system and risk centric views. This approach was encountered in previous projects done by the author in the aerospace and defense industry. In this industry the maintenance operator had to provide clear visibility to both internal and external stakeholders about roles, tasks and infrastructure that supported maintenance operations on Aircraft. This was typically done using a "Maintenance Repair Organisation Exposition". This is a document structured around ISO 9001 principles. Despite its importance this document was quite compact and formed the basis for the idea of doing something similar for the financial services operations department, i.e. the "back office". The MediaWiki provided stability and exibility and allowed for rapid prototyping of client training, documentation and risk management requirements. This thesis presents the approach followed and then evaluates whether the drawbacks of the MediaWiki approach and platform could be mitigated through extensions of the MediaWiki platform such as charting, risk mapping, document status tracking and other tools and whether there is value to be had by examining techniques from the Semantic Web. Additionally the author investigates to what extent the final solution is appropriate for the financial services industry. Finally an evaluation is done to evaluate whether the platform is indeed ISO 9001 compliant. The conclusion is that the platform and solution has merit inasmuch as ISO 9001 does apply to the financial services industry and that the exibility and rapid prototyping allows for the accommodation of a wide range of requirements and a wide range of different clients. The collaborative nature of the MediaWiki platform also allows for rapid input and communication of process changes. It is however clear that the solution as presented in this thesis is not a replacement for more sophisticated systems but can find applicability in smaller departments and clients requiring rapid stabilisation of procedures and control documentation. With reference to the evaluation of whether the system is ISO 9001 compliant it is concluded that the system is compliant enough so that further development is not only practical but also recommended in order to close the gaps and improve the market position of the solution.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tesis analiseer die MediaWiki-gebaseerde Plumb Line besigheidsprosesraamwerk 1. Die raamwerk is ontwerp as 'n oplossing vir die dokumentasie van besigheidsprosedures van die tipiese finansiële batebestuur bedryfsdepartement in Suid Afrika. Die raamwerk komplimenteer die generiese opleidingsdienste en materiaal wat Plumb Line ontwikkel en verskaf aan hierdie departemente. Kliëntmaatskappye het bo en behalwe generiese opleiding ook 'n behoefte om personeel op te lei in besigheidsprosedures en prosesse wat spesifiek van toepassing is tot die betrokke instelling. Die addisionele opleidingsbehoefte word aangespreek deur 'n MediaWiki platform wat aangepas word vir elke spesifieke maatskappy. Die platform is ontwikkel, uitgebrei en verfyn deur die loop van vier projekte. Die doel is om 'n rasionele, aanpasbare en prakties haalbare benadering daar te stel tot die versameling, oplaai en bestuur van besigheidsprosedures. Die raamwerk is baseer op die populêre ISO 9001 bestuurstandaard. Die aktiwiteite in 'n maatskappy word dus vasgelê onder organisasie-, proses-, stelsel- en risiko-sentriese perspektiewe. Die agtergrond tot hierdie benadering is vorige projekte gedoen deur die student in die verdediging en lugvaartindustrie, veral met verwysing na instandhouding van militêre en burgerlike vliegtuie. In die lugvaartindustrie moet instandhoudingsoperateurs hulle prosesse, organisasie en fasiliteite duidelik sigbaar maak aan eksterne en interne partye deur die publikasie van 'n "instandhoudings eksposisie dokument"2 geskoei op die gewilde ISO 9000 standaard. Die sogenaamde "eksposisie" is 'n belangrike dokument maar is terselftertyd eenvoudig, kompak en duidelik verstaanbaar. Die MediaWiki platform is ontwerp om 'n soortgelyke oplossing te bied vir die finansiële batebestuur bedryfsdepartement, wat ook dienste verskaf aan verskeie interne en eksterne kliënte. Die MediaWiki sagteware is stabiel, maklik om te installeer en maklik om aan te pas by die kliënt se spesifieke dokumentasiebehoeftes. Nadele van die platform sluit in gebruikersweerstand teen die redigeringstaal ("markup") en die uitdaging om sterk struktuur te behou binne in hierdie baie buigbare raamwerk. Die tesis verduidelik die benadering wat gevolg is en die voor en nadele van die Media- Wiki platform vir die dokumentasie van die prosesse en prosedures van finansiële bedryfsdepartemente. Die semantiese web is ondersoek as 'n manier om meer struktuur te verleen aan die buigbare MediaWiki platform. Die semantiese web is egter nog nie ontwikkeld genoeg en eenvoudig genoeg om prakties gebruik te kan word in die tipe projekte en kliënte waarop die besigheidsplatform gefokus is nie. Daar is ondersoek tot watter mate die uiteindelike oplossing toepaslik is vir die finansiële sektor. Dit is duidelik dat die oplossing as 'n geheel wel toepassing het in die fiansiële sektor en dat die buigbaarheid en vinnige prototiperingvermoë die akkommodasie van 'n wye reeks behoeftes en 'n wye reeks verskillende kliënte toelaat. Die MediaWiki platform laat ook vinnige insette en kommunikasie van proses- en prosedureverandering toe. Die MediaWiki-gebaseerde raamwerk is egter nie 'n plaasvervanger vir meer gesofistikeerde risikostelsels nie. Dit kan wel kleiner departemente en kliënte ondersteun om vinnig beheer te kan neem oor die versameling en opleiding van prosedure en kontroledokumentasie. 'n Evaluasie is gedoen tot hoe 'n mate die raamwerk wel die ISO 9001 standaard ondersteun. Daar is gevind dat die stelsel genoegsaam konformeer met die ISO 9001 standaard en dat addisionele ontwikkeling gefokus op ISO 9001 nie net prakties is in terme van tyd en koste, maar inderdaad wenslik is om die bemarkingsmoontlikhede van die oplossing te verhoog.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
MediaWiki, MediaWiki -- Financial services operations -- Framework, MediaWiki -- Process documentation framework, New Institutionalism, UCTD
Citation