Technology-conversant management education : introducing a new discipline

Date
2014-05
Authors
Van Wyk, Rias Johann
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Southern African Institute for Industrial Engineering
Abstract
In the first quarter of 2013, the Department of Industrial Engineering at the University of Stellenbosch launched a new academic course, Strategic Technology Analysis (STA), as an elective in its M.Sc. in Engineering Management and M.Eng. Industrial Engineering degrees. STA views technology as a knowledge area in its own right, focuses on the inherent characteristics of technology, and explores its natural order. The purpose was to ascertain whether a course of this nature, which offered the outline for a new academic discipline, would be of benefit to a technology-conversant management programme. The course was well-received. It encouraged a greater awareness of technological positioning — i.e., aligning overall corporate strategy with new opportunities across the entire technological frontier. This article describes the background to this initiative, the history of STA, its inherent structure, and its role in professional practice. It then looks ahead at the possible dissemination of this knowledge into different settings where technology-conversant management is taught.
In die eerste kwartaal van 2013 het die Departement Berdyfsingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch ’n nuwe akademiese module geloods, te wete Strategiese Tegnologie Analise (STA). Dit is as keusevak in die graad in M.Sc. in Ingenieursbestuur en M.Ing. in Bedryfsingenieurswese, aangebied. STA, beskou tegnologie as ’n kennisgebied in eie reg, konsentreer op die inherente eienskappe van tegnologie, en verken die natuurlike orde daarvan. Die leierskap van die Department wou vasstel of die plasing van so ’n module, in ’n leerplan vir ingenieurs- en tegnologiebestuur, akademiese voordele inhou. Die module was goed ontvang. Dit het bygedra tot groter insae in tegnologiese posisionering — d.w.s. die afstemming van ondernemingstrategie op nuwe geleenthede in die spektrum van tegnologieë. Hierdie artikel beskryf die agtergrond vir die besluit, die geskiedenis van STA, die onderliggende struktuur van die vak, en die gebruik daarvan in professionele praktyk. Daarna verken die artikel die verspreiding van hierdie kennis in verskeie opleidingsomgewings wat onderrig verskaf in tegnologies-kundige bestuur.
Description
CITATION: Van Wyk, R. J. 2014. Technology-conversant management education: introducing a new discipline. South African Journal of Industrial Engineering, 25(1):1-13, doi:/10.7166/25-1-670.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Citation
Van Wyk, R. J. 2014. Technology-conversant management education: introducing a new discipline. South African Journal of Industrial Engineering, 25(1):1-13, doi:/10.7166/25-1-670.