Reconsidering Distributions: A Critical Analysis of the Regulation of Distributions to Shareholders in the Companies Act of 2008, with Special Reference to the Solvency and Liquidity Requirement

Van der Merwe, Constant Pieter (2015-03)

Thesis (LLM)--Stellenbosch University, 2015

Thesis

ENGLISH ABSTRACT : The Companies Act 71 of 2008 introduces a completely new system for the regulation of distributions by a company to its shareholders. The preferred method for protecting the interests of creditors in distributions is now based on a solvency and liquidity test. Regrettably, the provisions setting out the requirements for distributions on the one hand and the solvency and liquidity test on the other have been poorly drafted. This thesis first explains and then applies an innovative interpretation theory to these provisions with a view to piecing together coherent content. The thesis finds that creative interpretations will not suffice in various places, meaning that substantive revision is required. The thesis concludes with brief amendment proposals and accompanying commentary.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Die Maatskappywet 71 van 2008 bied ‘n radikaal nuwe sisteem vir die regulering van uitkerings van 'n maatskappy aan sy aandeelhouers. Die voorkeur metode om die belange van skuldeisers in uitkerings te beskerm, is nou op ‘n solvensie- en likwiditeittoets gebaseer. Ongelukkig is die wetlike bepalings wat die vereistes vir uitkerings aan die een kant uiteensit, en die solvensie en likwiditeit toets aan die ander kant, swak opgestel. Hierdie tesis verduidelik eerstens die bepalings, en pas dan 'n innoverende interpretasie teorie op hierdie bepalings toe, met die doel om 'n samehangende inhoud daar te stel. Die tesis bevind dat kreatiewe interpretasies op verskeie plekke nie voldoende sal wees nie. Dit beteken dat substantiewe hersiening noodsaaklik is. Ten slotte bied die tesis kortliks wysigings-voorstelle met meegaande kommentaar.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/97133
This item appears in the following collections: