ITEM VIEW

Experiences and perceptions of clients attending a South African university sexual health clinic

dc.contributor.advisorVan der Heever, Mariana M.en_ZA
dc.contributor.advisorDamons, Anneleenen_ZA
dc.contributor.authorAdams, Rukshanaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Health Sciences. Interdisciplinary Health Sciences. Nursing.en_ZA
dc.date.accessioned2015-05-20T09:29:10Z
dc.date.available2015-05-20T09:29:10Z
dc.date.issued2015-04en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/97032
dc.descriptionThesis (MCur)--Stellenbosch University, 2015.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: he sexual health clinic at Stellenbosch University is attended by staff members and students. Yet, limited evidence exists regarding the views and expectations of the clients on service delivery at the sexual health clinic. The aim of the study was to explore the experiences and perceptions of clients attending the sexual health services offered at the campus health clinic. The following objectives were set:  To explore the experiences and perceptions of the clients attending the sexual health service on service delivery.  To identify the needs of the clients attending the sexual health service A descriptive qualitative approach was applied utilizing in-depth interviews. A sample of n=15 was drawn through purposive sampling and data saturation was achieved with the sample. Since the researcher is employed as a registered professional nurse at the clinic, data collection was completed by a researcher not affiliated to the university. Data was analyzed utilizing an interpretive approach. All applicable ethical principles such as anonymity, confidentiality and privacy were taken into consideration. The validity of the findings was enhanced through efforts to attain credibility, transferability, dependability and conformability. The findings of the study revealed that accessibility of the clinic is influenced by the geographical location of the clinic and that marketing and awareness of services requires attention. Other themes that emerged were operational hours, waiting period, building relationships, consultations and financial implications.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die seksuele gesondheidskliniek by Universiteit Stellenbosch word deur personeel en studente besoek. Daar is egter min bewyse oor die sieninge en verwagtinge van die kliente aangaande dienslewering by die seksuele gesondheidskliniek. Die doel van die studie was om die ervaringe en sieninge van kliente wat die seksuele gesondheidsdienste bywoon, aangebied deur die seksuele gesondheidskliniek, te ondersoek. Die volgende doelwitte was gestel:  Om die ervaringe en sieninge van kliente aangaande dienslewering by die seksuele gesondheidskliniek te ondersoek.  Om die behoeftes van die kliente wat die seksuele gesondheidsdienste bywoon, te identifiseer. ʼn Beskrywende kwalitatiewe benadering was toegepas deur van in-diepte onderhoude gebruik te maak. ʼn Steekproef van n=15 was deur doelgerigte steekproefneming verkry en data-versadiging was met die steekproef bereik. Siende die navorser as ʼn geregistreerde professionele verpleegster by die kliniek in-diens is, was data-versameling deur ʼn navorser wat nie aan die universiteit verbonde is nie, voltooi. Data was deur ʼn interpreterende benadering geanaliseer. Alle verwante etiese beginsels soos anonimiteit, vertroulikheid en privaatheid was in berekening geneem. Die geldigheid van die bevindinge was versterk deur pogings om geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, betroubaarheid en bevestigbaarheid te verkry. Die bevindinge van die studie het getoon dat die toeganklikheid van die kliniek beïnvloed word deur die geografiese ligging van die kliniek en dat bemarking en die bewusmaking van dienste aandag benodig. Ander temas wat na vore gekom het, is operasionele tye, wagperiodes, verhoudinge, konsultasies en finansiële implikasies.af_ZA
dc.format.extent87 pages
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSexual health clinic -- South Africa -- Stellenbosch -- Public opinionen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSexual health -- South Africa -- Stellenboschen_ZA
dc.subjectCollege students -- Services for -- South Africa -- Stellenbosch -- Evaluationen_ZA
dc.subjectCollege students -- Services for -- South Africa -- Stellenbosch -- Public opinionen_ZA
dc.titleExperiences and perceptions of clients attending a South African university sexual health clinicen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW