An evaluation of a possible increase in self-knowledge through a career counselling intervention for grade 11 learners in previously disadvantaged schools

Du Toit, Annette (2015-04)

Thesis (MCom)--Stellenbosch University, 2015.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Organisations are largely dependent on their workforce in order to be successful and competitive. In order to do accomplish this goal, employees need to be motivated and feel satisfaction in their jobs. Employees who are unhappy in their work will be unproductive and eventually become a cost to their employers. Employees who have made the wrong career choice are more likely to be unhappy in the workplace and it is therefore very important to make the correct career choice from the beginning. In South Africa, the choice of a career usually occurs when one is still in Grade 11 or Grade 12. Unfortunately, career counselling is expensive and many learners’ parents do not have the financial capacity to afford career counselling, resulting in their children making a career choice based on the available information that they are able to access. These sources of information often are incorrect or incomplete, leading to a wrong career choice. At this stage, an adequate level of self-knowledge in order to make an informed career choice is not always present, either. Self-knowledge, consisting of personality, aptitude and interests, is an important construct necessary for making an informed career choice. The aim of this research study was to develop a group-based, low cost career counselling intervention for Grade 11 learners in schools where the learners would not otherwise be able to access career counselling, with the intention of increasing their self-knowledge. Three subtests of the Differential Aptitude Test, the 16 Personality Factor Questionnaire and the Meyers Interest Questionnaire were utilised in the intervention and self-knowledge was measured using a self-developed questionnaire based on the Career Development Questionnaire. The statistical results indicated that this intervention was successful in increasing self-knowledge, but it was also seen that the intervention led to an increase in career maturity.1 This group-based, relatively low-cost career-counselling intervention can therefore be offered to schools whose learners are not able to afford individual career counselling as it will assist learners, through increasing their self-knowledge and level of career maturity, in making a more informed career choice.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Ondernemings is grootliks afhanklik van hul werknemers om suksesvol en kompeterend te wees. Vir ondernemings om hierdie doelwit te bereik, is dit belangrik dat hul werknemers gemotiveerd en tevrede in hul posisies moet wees. Werknemers wat ongelukkig in hul werk is, sal onproduktief wees en sal uiteindelik ‘n koste vir hul werkgewers word. Werknemers wat die verkeerde loopbaankeuse gemaak het, is meer geneig daartoe om ongelukkig in die werkplek te wees and daarom is dit baie belangrik om die regte loopbaankeuse van die begin af te maak. In Suid-Afrika is dit gewoonlik nodig om ‘n loopbaankeuse in Graad 11 of Graad 12 te maak. Loopbaanvoorligting is ongelukkig duur en baie leerders se ouers het nie die finansiële vermoë om loopbaanvoorligting vir hul kinders te bekostig nie. Dit lei daartoe dat hierdie leerders loopbaankeuses maak op grond van die inligting wat tot hulle beskikking is. Hierdie inligtingsbronne is in baie gevalle onvolledig of verkeerd, wat tot ‘n verkeerde keuse kan lei. Die voldoende vlak van selfkennis wat nodig is om ‘n ingeligte beroepskeuse te maak,is nie altyd op hierdie ouderdom teenwoording nie Selfkennis, wat uit persoonlikheid, aanleg en belangstellings saamgestel is, is ‘n belangrike konstruk wat nodig is om ‘n ingeligte beroepskeuse te maak. Die doel van hierdie navorsingstudie was om ‘n groepsgebaseerde, lae-koste loopbaanvoorligtingintervensie vir Graad 11-leerders te ontwikkel, met die doel om hul selfkennis te verhoog. Hierdie intervensie is gemik op skole waar leerders dit nie andersins sou kon bekostig om loopbaanvoorligting te bekom nie. Drie subtoetse van die Differensiële Aanlegtoets, die 16 Persoonlikheidsfaktor Vraelys, sowel as Meyer se Belangstellingsvraelys is in die intervensie gebruik. Selfkennis word gemeet deur die gebruik van ‘n self-ontwikkelde vraelys wat op die Loopbaanontwikkelingsvraelys gebaseer is. Die statistiese resultate het aangedui dat die intervensie suksesvol vir die verhoging van selfkennis aangewend kon word, maar daar is ook gevind dat die intervensie tot ‘n verhoging in loopbaanvolwassenheid gelei het.2 Hierdie groepsgebaseerde, loopbaanvoorligtingsintervensie kan daarom met redelik lae koste aan skole gebied word waar leerders nie loopbaanvoorligting kan bekostig nie, aangesien dit die leerders sal help om vanweë die verhoging van hul selfkennis en vlak van loopbaanvolwassenheid ‘n beter ingeligte beroepskeuse te maak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96842
This item appears in the following collections: