Fish-farming in South Africa : a study of the market environment and the suitable species

Date
2015-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Emerging global trends towards sustainable development have placed emphasis on the need to create sustainable food value chains. Many food value chains are becoming weakened through their reliance on eco-systems that are deteriorating. Furthermore, while food systems are under threat, global food consumption is on the rise. The conundrum seems inescapable. Humanity’s food supply methods have moved on from hunter-gatherer characteristics apart from the exception of the fishing industry. The current generation may be the last to witness the wide-spread practice of fishing. Aquaculture, and in particular fish-farming, has begun to show much potential as a method of producing sustainable sources of protein. Whether this can be utilized in the South African context is a challenge that needs to be verified. This research, presented as two articles, explores the potential for the development of the fish-farming sector in South Africa, and recommends suitable species. Although there is some literature on how fish-farming may have a place in South Africa’s sustainability quest, it is scarce. This research aims to enhance the literature base on fish-farming in South Africa, as well as provide further evidence on what the true potential is for fish-farming in South Africa. This was done through a series of primary and secondary data collection methods that allow for a thorough analysis of fish-farming in South Africa and the species involved. The analysis revealed that the fish-farming sector and the cultivatable species in South Africa are met with an array of opportunities and challenges. Overcoming these challenges will open the doors to exploit the opportunities available.
AFRIKAANS OPSOMMING: Opkomende globale tendense weerspieël dat dit noodsaaklik is dat klem gelê moet word op volhoubare ontwikkeling en dat dit van uitterste belang is om volhoubare voedsel waardekettings te skep. Verskeie voedsel waardekettings raak verswak deur hul afhanklikheid van eko-stelsels wat vernietig word. Verder, terwyl voedsel stelsels bedreig word, is globale verbruik van voedsel besig om te verhoog. Dié raaisel lyk onvermydelik. Mensdom se huidige voedselvoorraad metodes het aansienlik ontwikkel van dié van die jagter-versamelaars, met die uitsondering van die visbedryf. Die huidige generasie mag die laaste wees, wat die wyd verspreide praktyk van visvang beoefen, om daarvan te getuig. Akwakultuur, in besonder vis-boerdery, het begin om potensiaal te wys as 'n volhoubare bron in die vervaardiging van proteïen. Of dit in die Suid-Afrikaanse konteks gebruik kan word, is 'n uitdaging wat geverifieer moet word. Hierdie navorsing, wat aangebied word as twee tydskrifartikels, ondersoek die potensiaal vir die ontwikkeling van vis-boerdery in Suid-Afrika, en beveel ook gepaste spesies aan. Alhoewel daar sommige artikels is oor hoe vis-boerdery kan in pas in Suid-Afrika se soeke na volhoubaarheid, is dit skaars te vinde. Die navorsing beoog om die literatuur basis van vis-boerdery in Suid-Afrika op te skerp, en ter selfde tyd verdere bewys te gee oor die ware potensiaal van vis-boerdery in Suid-Afrika. Dit was gedoen deur 'n reeks van primêre en sekondêre data-insameling metodes wat voorsiening maak vir 'n deeglike ontleding van visboerdery in Suid -Afrika en die spesies betrokke. Die ontleding het getoon dat die vis-boerdery bedryf en die aankweek spesies in Suid-Afrika verskeie geleenthede en uitdagings in die gesig staar. Oorwinning van hierdie uitdagings sal dit moontlik maak om die beskikbare geleenthede te ontgin.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Fish culture -- South Africa, Fish culture -- Economic aspects -- South Africa, Sustainable development -- South Africa, Aquaculture -- South Africa, Agricultural development projects -- South Africa, UCTD
Citation