Past (pre)occupations, present (dis)locations : the nineteenth century restoried in texts from/about South Africa, Canada, Australia and Aotearoa New Zealand

Date
2014-12
Authors
Ellis, Jeanne
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis focuses on the 'restorying‘ of British settler colonialism in a range of texts that negotiate the intricacies of post-settler afterlives in the postcolonial contexts of South Africa, Canada, Australia and Aotearoa New Zealand. In this, I do not undertake a sustained, programmatic comparative reading in order to deliver a set of answers based on insights achieved into the current state of post-settler colonial identities. Rather, I approach the study as an open-ended exploration by reading a combination of texts of various kinds – novels, poetry, drama, films and installation art – from and about these different geographical and historical contexts, structured as a sequence of four chapters, each with a distinct theoretical ensemble specific to the (pre)occupations of the settler colonial past and the linked senses of (dis)location in the present that emerge from the primary texts combined in each case. Since this project is informed by my location as a South African researcher, the cluster of primary texts in every chapter always includes one or more South African texts as pivotal to the juxtapositional dynamics such a reading attempts. By placing this study of the textual afterlives of settler colonialism undertaken from a South African perspective within the ambit of neo-Victorian studies, it is my intention to contribute to the growing body of critical and theoretical work emerging from this interdisciplinary field and to introduce to it a set of primary texts that will extend the parameters of its productive intersections with colonial and postcolonial studies.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis bestudeer die 'restorying' van Britse setlaar-kolonialisme in ‘n groep tekste wat die verwikkeldheid van post-setlaar 'afterlives' in the post-koloniale kontekste van Suid Afrika, Kanada, Australië en Aotearoa Nieu-Seeland vervat. Hiermee onderneem ek nie ‘n volgehoue, programmatiese vergelykende interpretasie met die oog daarop om die huidige stand van post-setlaar koloniale identiteite tot ‘n stel antwoorde te reduseer nie. Ek benader die studie eerder as ‘n verkenning van moontlikhede gegenereer deur die lees van ‘n kombinasie van verskillende tekste – romans, gedigte, drama, films en installasie kuns – wat hulle oorsprong in hierdie verkillende geografiese en historiese kontekste het, asook daaroor handel. Gevolglik bestaan die studie uit vier hoofstukke wat elkeen die (pre)okkupasies van die setlaar-koloniale verlede en die gepaardgaande gevoel van (dis)lokasie in die hede, soos tevoorskyn gebring deur die kombinasie van primere tekste, aan die hand van ‘n toepaslike teoretiese ensemble bespreek. Aangesien die projek uit my posisie as Suid Afrikaanse navorser spruit, en ‘n jukstaposisionele dinamiek grondliggend aan my leesbenadering is, betrek ek telkens een of meer Suid Afrikaanse tekste by die groep primere tekste wat die basis van elke hoofstuk vorm. Deur hierdie studie van die tekstuele 'afterlives' van setlaar-kolonialisme, wat vanuit ‘n Suid Afrikaanse perspektief onderneem word, binne die raamwerk van neo-Viktoriaanse studies te plaas, beoog ek om by te dra tot die korpus van kritiese en teoretiese werk van hierdie interdisiplinere veld. Deur die toevoeging van die betrokke groep primere tekste word die area waar hierdie veld met koloniale en post-koloniale studies oorvleuel verbreed.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
English literature -- History and criticism, Postcolonialism in literature, Imperialism in literature, Dissertations -- English literature, Theses -- English literature
Citation