ITEM VIEW

Enhancing mobile camera pose estimation through the inclusion of sensors

dc.contributor.advisorBrink, Willieen_ZA
dc.contributor.authorHughes, Lloyd Haydnen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Science. Dept. of Mathematical Sciences.en_ZA
dc.date.accessioned2015-01-13T11:48:24Z
dc.date.available2015-01-13T11:48:24Z
dc.date.issued2014-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/95917
dc.descriptionThesis (MSc)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Monocular structure from motion (SfM) is a widely researched problem, however many of the existing approaches prove to be too computationally expensive for use on mobile devices. In this thesis we investigate how inertial sensors can be used to increase the performance of SfM algorithms on mobile devices. Making use of the low cost inertial sensors found on most mobile devices we design and implement an extended Kalman filter (EKF) to exploit their complementary nature, in order to produce an accurate estimate of the attitude of the device. We make use of a quaternion based system model in order to linearise the measurement stage of the EKF, thus reducing its computational complexity. We use this attitude estimate to enhance the feature tracking and camera localisation stages in our SfM pipeline. In order to perform feature tracking we implement a hybrid tracking algorithm which makes use of Harris corners and an approximate nearest neighbour search to reduce the search space for possible correspondences. We increase the robustness of this approach by using inertial information to compensate for inter-frame camera rotation. We further develop an efficient bundle adjustment algorithm which only optimises the pose of the previous three key frames and the 3D map points common between at least two of these frames. We implement an optimisation based localisation algorithm which makes use of our EKF attitude estimate and the tracked features, in order to estimate the pose of the device relative to the 3D map points. This optimisation is performed in two steps, the first of which optimises only the translation and the second optimises the full pose. We integrate the aforementioned three sub-systems into an inertial assisted pose estimation pipeline. We evaluate our algorithms with the use of datasets captured on the iPhone 5 in the presence of a Vicon motion capture system for ground truth data. We find that our EKF can estimate the device’s attitude with an average dynamic accuracy of ±5°. Furthermore, we find that the inclusion of sensors into the visual pose estimation pipeline can lead to improvements in terms of robustness and computational efficiency of the algorithms and are unlikely to negatively affect the accuracy of such a system. Even though we managed to reduce execution time dramatically, compared to typical existing techniques, our full system is found to still be too computationally expensive for real-time performance and currently runs at 3 frames per second, however the ever improving computational power of mobile devices and our described future work will lead to improved performance. From this study we conclude that inertial sensors make a valuable addition into a visual pose estimation pipeline implemented on a mobile device.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Enkel-kamera struktuur-vanaf-beweging (structure from motion, SfM) is ’n bekende navorsingsprobleem, maar baie van die bestaande benaderings is te berekeningsintensief vir gebruik op mobiele toestelle. In hierdie tesis ondersoek ons hoe traagheidsensors gebruik kan word om die prestasie van SfM algoritmes op mobiele toestelle te verbeter. Om van die lae-koste traagheidsensors wat op meeste mobiele toestelle gevind word gebruik te maak, ontwerp en implementeer ons ’n uitgebreide Kalman filter (extended Kalman filter, EKF) om hul komplementêre geaardhede te ontgin, en sodoende ’n akkurate skatting van die toestel se postuur te verkry. Ons maak van ’n kwaternioon-gebaseerde stelselmodel gebruik om die meetstadium van die EKF te lineariseer, en so die berekeningskompleksiteit te verminder. Hierdie afskatting van die toestel se postuur word gebruik om die fases van kenmerkvolging en kameralokalisering in ons SfM proses te verbeter. Vir kenmerkvolging implementeer ons ’n hibriede volgingsalgoritme wat gebruik maak van Harris-hoekpunte en ’n benaderde naaste-buurpunt-soektog om die soekruimte vir moontlike ooreenstemmings te verklein. Ons verhoog die robuustheid van hierdie benadering, deur traagheidsinligting te gebruik om vir kamerarotasies tussen raampies te kompenseer. Verder ontwikkel ons ’n doeltreffende bondelaanpassingsalgoritme wat slegs optimeer oor die vorige drie sleutelraampies, en die 3D punte gemeenskaplik tussen minstens twee van hierdie raampies. Ons implementeer ’n optimeringsgebaseerde lokaliseringsalgoritme, wat gebruik maak van ons EKF se postuurafskatting en die gevolgde kenmerke, om die posisie en oriëntasie van die toestel relatief tot die 3D punte in die kaart af te skat. Die optimering word in twee stappe uitgevoer: eerstens net oor die kamera se translasie, en tweedens oor beide die translasie en rotasie. Ons integreer die bogenoemde drie sub-stelsels in ’n pyplyn vir postuurafskatting met behulp van traagheidsensors. Ons evalueer ons algoritmes met die gebruik van datastelle wat met ’n iPhone 5 opgeneem is, terwyl dit in die teenwoordigheid van ’n Vicon bewegingsvasleggingstelsel was (vir die gelyktydige opneming van korrekte postuurdata). Ons vind dat die EKF die toestel se postuur kan afskat met ’n gemiddelde dinamiese akkuraatheid van ±5°. Verder vind ons dat die insluiting van sensors in die visuele postuurafskattingspyplyn kan lei tot verbeterings in terme van die robuustheid en berekeningsdoeltreffendheid van die algoritmes, en dat dit waarskynlik nie die akkuraatheid van so ’n stelsel negatief beïnvloed nie. Al het ons die uitvoertyd drasties verminder (in vergelyking met tipiese bestaande tegnieke) is ons volledige stelsel steeds te berekeningsintensief vir intydse verwerking op ’n mobiele toestel en hardloop tans teen 3 raampies per sekonde. Die voortdurende verbetering van mobiele toestelle se berekeningskrag en die toekomstige werk wat ons beskryf sal egter lei tot ’n verbetering in prestasie. Uit hierdie studie kan ons aflei dat traagheidsensors ’n waardevolle toevoeging tot ’n visuele postuurafskattingspyplyn kan maak.af_ZA
dc.format.extentvi, 108 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectComputer visionen_ZA
dc.subjectMotion detectorsen_ZA
dc.subjectExtended Kalman filter (EKF)en_ZA
dc.subjectPose estimationen_ZA
dc.subjectMobile camerasen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleEnhancing mobile camera pose estimation through the inclusion of sensorsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW