ITEM VIEW

Process optimisation and scale-up of industrial enzymes production

dc.contributor.advisorGorgens, Johann F.en_ZA
dc.contributor.authorAnane, Emmanuelen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Process Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2013-11-26T12:13:44Zen_ZA
dc.date.accessioned2014-01-21T09:25:33Zen_ZA
dc.date.accessioned2014-07-10T09:35:36Z
dc.date.available2016-11-22T03:00:05Z
dc.date.issued2013-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/95463
dc.descriptionThesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Industrial enzymes offer excellent prospects for the development of ‘green’ processes and high quality products with a diminished negative impact on the environment. This study endeavours to develop fed-batch process methods to improve the production of two industrially relevant enzymes in dedicated yeast systems, namely Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris, at laboratory and pilot scale. This goal was achieved by specifically focussing on key bioprocessing parameters, namely the substrate feed rate during fed-batch fermentation, fermentation process conditions including the dissolved oxygen tension (DOT), growth medium improvement and scale-up effects during enzyme production. In the first system, the glucose feed rate was used to optimise the specific growth rate of recombinant Saccharomyces cerevisiae for the production of α-glucuronidase. In the second system, a semi-defined growth medium was developed, and both the substrate feed rate and DOT were optimised in the production of β-fructofuranosidase (FFase) by Pichia pastoris. These two systems serve to demonstrate the potential for optimisation of fed-batch cultures to maximise production of industrial enzymes by engineered yeasts.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Industriële ensieme bied uitstekende vooruitsigte vir die ontwikkeling van ‘groen’ prosesse en hoë-waarde produkte wat gelyktydig ʼn verminderde negatiewe impak op die omgewing het. Die doel van hierdie studie was om semi-enkellading kultuur metodologieë te ontwikkel om die produksie van twee industrieel-relevante ensieme in twee toegewyde gisproduksiesisteme, naamlik Saccharomyces cerevisiae en Pichia pastoris, op laboratorium- en lootsaanlegskaal te verbeter. Hierdie doel is bereik deur spesifiek op sleutel bioprosesparameters, naamlik die substraat voersnelheid tydens semi-enkellading kultuur, fermentasie prosestoestande, ondermeer die opgeloste suurstofspanning (OSS), groeimediumverbetering en opskaleringseffekte tydens ensiemproduksie, te fokus. In die eerste gissisteem is die glukose voersnelheid gebruik om die spesifieke groeisnelheid van S. cerevisiae vir die produksie van α-glukuronidase te optimeer. ʼn Semi-gedefinieerde groeimedium is vir die tweede gissisteem ontwikkel en beide die substraat voersnelheid en die OSS is vir die produksie van β-fruktofuranosidase (FFase) deur Pichia pastoris geoptimeer. Deur hierdie twee gissisteme te gebruik kon die potensiaal vir optimering van semi-enkellading kulture vir die maksimering van industriële ensiemproduksie deur geneties-gemanipuleerde giste op hoogs doeltreffende wyse gedemonstreer word.af_ZA
dc.format.extentxx, 143 pages ; illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectEnzymes -- Industrial applicationsen_ZA
dc.subjectFed-batch fermentationen_ZA
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaeen_ZA
dc.subjectPichia pastorisen_ZA
dc.subjectRenewable energy sourcesen_ZA
dc.subjectYeast fungi -- Biotechnologyen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subject.otherProcess Engineeringen_ZA
dc.titleProcess optimisation and scale-up of industrial enzymes productionen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.embargo.terms2016-11-22en_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW