Silver, copper and aluminium coatings for micro-material handling operations

Date
2013-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Southern African Institute for Industrial Engineering
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Micro-material handling has challenges accompanying it because of adhesive forces, which make the picking and placing of micro-parts difficult. The adhesive forces hinder the picking of a micro-part, and once picked, they pose even a greater challenge when attempts to release a micro-part are made. Van der Waals forces are part of the adhesive forces and are always present between interacting surfaces in a micro-material handling operation. However, Van der Waals forces can profitably be manipulated in a micro-material handling operation. The paper reveals how the Van der Waals forces can be advantageously used in micro-material handling operations involving silver, copper and aluminium coatings of rms surface roughness values ranging from 0.5 nm to 2.72 nm, which are produced by the electron beam evaporation (e-beam) method. These were found to exert Van der Waals forces ranging from 17 nN to 314 nN, which can be used for reliable micro-material handling operations.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hantering van materiaal op ’n mikroskaal het uitdagings wat daarmee gepaard gaan as gevolg van kleefkragte. Kleefkragte bemoeilik die optel van ’n mikro-onderdeel en, wanneer dit eers opgetel is, is daar selfs ʼn groter uitdaging wanneer die part geplaas en gelos moet word. Van der Waalskragte vorm deel van die kleefkragte en is altyd teenwoordig tussen opervlaktes wat met mekaar in aanraking kom wanneer mikro-materiale gehanteer word. Van der Waalskragte kan egter voordelig gemanipuleer word in ’n mikro-materiaalhanteringsituasie. Hierdie artikel toon hoedat Van der Waalskragte voordelig gebruik kan word wanneer silwer-, koper- en aluminiumbedekkings met ’n wgk oppervlak-grofheid tussen 0.5 nm en 2.72nm, wat deur die elektronstraalverdamping (e-straal) metode AFRIKAANSE OPSOMMING: geproduseer word, gehanteer moet word. Daar is gevind dat hierdie bedekkings Van der Waalskragte tussen 17nN en 314nN uitoefen. Die Van der Waalskragte kan gebruik word vir betroubare mikro-materiaalhantering.
Description
CITATION: Matope, S., Van der Merwe, A. F. & Rabinovich, Y. I. 2013. Silver, copper and aluminium coatings for micro-material handling operations. South African Journal of Industrial Engineering, 24(2):69-77, doi:10.7166/24-2-554.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Silver, Copper, Aluminium -- Coatings, Atomic force microscopy, Microalloying
Citation
Matope, S., Van der Merwe, A. F. & Rabinovich, Y. I. 2013. Silver, copper and aluminium coatings for micro-material handling operations. South African Journal of Industrial Engineering, 24(2):69-77, doi:10.7166/24-2-554.