Evaluation of the quality of HIV/AIDS counselling and testing program at George Stegman ARV Clinic

Date
2008-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of the study was to evaluate the quality of voluntary counselling and testing program at George Stegman ARV Clinic, with the aim of determining how well does the program operate and what it has achieved since its inception Non-experimental quantitative design i.e. cross sectional design together with survey design was used to plan on gathering the data and make conclusions Data was collected through open and closed questionnaires handed to the respondents to fill and return back to the researcher. Another method of data collection was through video-recording the counselling observations to assess the standard of counselling quality and content. The results revealed , lack of superiors ‘support and supervision to the HIV/AIDS counselor’s performance, lack of resources to operate effective and efficient counselling service and minimal consultations amongst the NGO’s, FBO’s and home based care centers. Despite the efforts of the Department of Health to scale-up the voluntary counselling and testing availability and accessibility, the George Stegman management is confronted with challenges to improve and monitor their VCT site to sustain its effectiveness. The recommendations were drawn that identified the loopholes; therefore the issues that need urgent attention should be addressed
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om te evalueer wat die kwaliteit van vrywillige berading en toets program by George Stegman se ARV kliniek was, met die doel om vas te stel hoe goed die program funksioneer en wat bereik is sedert die ontstaan van die kliniek. Nie-eksperimentele kwantitatiewe ontwerpe, byvoorbeeld: kruis afdeling ontwerpe saam met ‘n oorsig ontwerp was gebruik om te beplan hoe om data te verkry en dan gevolgtrekkings te maak. Die navorser het data verkry deur middel van vraelyste te sirkuleer vir die voltooiing. Nog ‘n metode wat gebruik was vir die versameling van data was om die beradings sessie te monitor deur middle van ‘n video opname om die standaard en kwaliteit van die berading te evalueer. Die navorsings het tekort kominge uitgewys van seniors se betrokkenheid aan toesighouding aan die MIV/AIDS raadgewers se werksverrigtinge. Te kork kominge aan hulpmiddels om effektiewe en doeltreffende beradings diens te lewer en minimale konsultansies tussen die nie-Goeverment Organisasies, Vertroue Gronslag Organisasies en Huis Gronslag Sorg Sentrums. Ten spyte van die poging van die Department van Gesondheid om vrywillige berading en toetsing meer toeganklik en beskikbaar te maak, is die George Stegman bestuur gekonfronteer met die uitdagings om die vrywille berading en toets sentrum te verbeter en te monitor om doeltreffendheid te volhou. Die voorstel was om die probleme en misverstande te identifiseer en dan word drigende aandag vereis.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2008.
Keywords
HIV infections -- Diagnosis -- South Africa -- Northwest Province, AIDS (Diseases) -- Diagnosis -- South Africa -- Northwest Province, Health counseling -- Diagnosis -- South Africa -- Northwest Province, Dissertations -- HIV/AIDS management, Theses -- HIV/AIDS management, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology
Citation