The perception of parents in Zvishavane, regarding barriers preventing them from engaging with their children on HIV/AIDS issues

Mhora, Goodson (2014-04)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Background: The reason that this study was conducted was to establish the possible barriers preventing parental involvement with their children in relation to HIV/AIDS issues. According to the findings, some highly populated urban and rural settlements are hardest hit by the HIV/AIDS epidemic (UNAIDS/WHO, 2003: 225). This fact explains in part the choice by the researcher, of Mandava Township, in Zvishavane, Zimbabwe as a focus for this study. Results: The study can be said to have provided useful baseline information regarding the level of parental involvement with regards to communicating with their children on issues pertaining to HIV/AIDS. Several factors are mentioned as possible reasons that hinder parental involvement in communicating with their children on HIV/AIDS issues. Although the data obtained points to the fact that the respondents showed that they were quite aware of the advantages of prevention knowledge, the actual results show that there is still a need to further educate people, parents in particular, on the positive impact of parents engaging with their children on matters regarding HIV/AIDS. It was established in the study that in a sample of (n = 75) participants selected 32.2 %, often talked to their children about issues concerning HIV/AIDS. However a high percentage, 33.3 %, seldom engaged in dialogue with their children on this issue, and about 34.4 % indicated that they have not attempted to be involved with their children in communicating with their children about HIV/AIDS issues. Conclusion: The researcher has come to the conclusion, that while the parents, as the custodians of these children, have been diligent in the upbringing of their children, they need to purposefully inculcate their children with values that will help prevent the spread of HIV/AIDS. In so doing, they will win the fight against the spread of the disease. The battle could be won by encouraging parents to become actively involved in communicating with children about HIV/AIDS matters. It is the hope of the researcher that the findings of this research will also address existing gaps in overcoming barriers to parental involvement on the issue of HIV/AIDS.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Die rede is dat hierdie studie is die moontlike hindernisse voorkom ouerlike betrokkenheid by hul kinders in verhouding tot MIV / vigs vraagstukke te vestig. Volgens die bevindinge, 'n paar hoogs bevolk stedelike en landelike nedersettings word hardste getref deur die MIV / vigs-epidemie (UNAIDS / WHO, 2003 225). Hierdie feit verduidelik in die deel van die keuse deur die navorser, van Mandava Dorp, in Zvishavane, Zimbabwe as 'n fokus vir hierdie studie. Resultate: Die studie kan gesê word dat dit nuttig basislyn inligting oor die vlak van ouerbetrokkenheid met betrekking tot kommunikasie met hul kinders oor kwessies wat verband hou met MIV / vigs verskaf. Verskeie faktore word genoem as moontlike redes wat verhinder ouerbetrokkenheid in kommunikasie met hul kinders oor MIV / vigs kwessies. Alhoewel die data wat verkry is dui op die feit dat die respondente het getoon dat hulle was baie bewus van die voordele van die voorkoming van kennis, die Actuariaat resultate toon dat daar steeds 'n behoefte om verder te voed mense, ouers in die besonder, op die positiewe impak van die ouers om met hulle kinders oor sake rakende MIV / vigs. Dit is gestig in die studie wat in 'n monster (n = 75) deelnemers gekies 32,2%, wat dikwels gepraat met hul kinders oor kwessies rakende MIV / vigs. Maar 'n hoë persentasie, 33,3%, selde betrokke is in gesprek met hul kinders oor hierdie kwessie, en oor 34,4% het aangedui dat hulle nie probeer om met hul kinders betrokke te wees69 in die kommunikasie met hul kinders oor MIV / vigs kwessies. Gevolgtrekking: Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat, terwyl die ouers, as die bewaarders van hierdie kinders, is ywerig in die opvoeding van hul kinders, wat hulle nodig het om hul kinders doelgerig skerp met waardes wat sal help om die verspreiding van MIV / vigs. Deur dit te doen, sal hulle die stryd teen die verspreiding van die siekte te wen.Die stryd kan gewen word deur die aanmoediging van die ouers aktief betrokke in die kommunikasie met kinders oor MIV / Vigs-aangeleenthede te word. Dit is die hoop van die navorser dat die bevindinge van hierdie navorsing ook bestaande gapings sal aanspreek in die oorwinning van struikelblokke te ouerbetrokkenheid op die kwessie van MIV/vigs.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86678
This item appears in the following collections: