ITEM VIEW

Womens perceptions of the reasons of physical and sexual abuse after requesting safe sex in a sexual relationship to prevent HIV and AIDS

dc.contributor.advisorQubuda, Thozamileen_ZA
dc.contributor.authorNgonje, Cathrineen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management.en_ZA
dc.date.accessioned2014-04-16T17:30:57Z
dc.date.available2014-04-16T17:30:57Z
dc.date.issued2014-04en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/86645
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Women reported to have experienced physical and sexual violence after suggesting safe sex practice. The purpose of this study was to explore women`s perceptions of the reasons of physical and sexual abuse after requesting safe sex in a sexual relationship in order to prevent HIV and AIDS. A qualitative research study was carried out from 27 November to 13 December 2013. Twelve semi-structured questions were used to interview thirty female clients who used any method of family planning offered at Motebang Hospital in Maternal and Health department and they were purposively selected. The results indicated that 77% got positive responses in the first attempt of suggesting practising safe sex and reported feeling good after the male partners` positive reaction. 23% of the participants got negative responses from their male partners and also reported bad feelings afterwards. With regard to wet sex practise in the era of HIV/AIDS, 26 participants mentioned that they were practising wet sex because it was enjoyable, did not hurt and others it was because they were advised at the health facility to practise safe sex in order to prevent HIV re-infection. The rest of four participants mentioned that they practised both wet and dry sex depending on the mood of the male partner. In exploring preferred ways of communicating to men about safe sex in sexual relationships; 7% suggested manipulating the partner with delicious meals, 20% persuade partner to attend clinic as a couple, 17% respect each other by explaining the importance of condom use, consequences of not using a condom and 37% talk as usual to the partner and find a way to include safe sex information. In identifying ways of reducing physical and sexual violence among women, 20% participants thought that violent men should be taken to jail, 17% thought there was a need to provide health education to men and 30% thought that the matter was supposed to be reported to the police. The study revealed that 39% participants experienced some form of discomfort after requesting condom use in their sexual relationships. 7% felt very bad and sad, 10% sad and afraid, 5% felt like prostitute, 10% disappointed and 7% bored and insecure. It is recommended that health information should be used when suggesting condom use in a sexual relationship as it has proved not to bring negativity which might result in physical and sexual violence. The male partners who refuse to use condoms require on-going counselling and psychosocial support so that with time they might view condom usage positively. Women should be taught at health facilities and in their communities on how to communicate effectively on condom usage in order to minimise physical and sexual violence.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Vroue het na berig word fisiese en seksuele geweld ervaar nadat hulle veilige seks voorgestel het. Die doel van hierdie studie was om vroue se persepsies van die redes van fisiese en seksuele mishandeling na die aanvra van veilige seks in 'n seksuele verhouding om MIV en vigs te voorkom, te ondersoek. 'n Kwalitatiewe navorsingstudie is uitgevoer vanaf 27 November tot 13 Desember 2013. Twaalf semi-gestruktureerde vrae was gebruik om onderhoude met dertig vroulike kliënte te voer wat deelgeneem het aan enige metode van gesinsbeplanning wat deur die Motebang van die Moederlike en Gesondheid afdeling aangebied was. Hulle was doelbewus gekies. Die resultate dui daarop dat 77% het positiewe antwoorde in die eerste poging om voorstelle van veilige seks te beoefen en berig dat hulle goed voel na die positiewe reaksie van die manlike vennote. 23% van die deelnemers het negatiewe reaksies van hul manlike vennote en het ook slegte gevoelens daarna rapporteer. Met betrekking tot die nat seks praktyk in die era van MIV/vigs het 26 deelnemers genoem dat hulle nat seks beoefen, want dit was lekker, hulle het nie seergekry nie en vir ander was dit omdat hulle aangeraai was om die gesondheid fasiliteit van veilige seks te beoefen ten einde te verhoed om re-infeksie van MIV te voorkom. Die res van die vier deelnemers het genoem dat hulle beoefen beide nat en droë seks, afhangende van die bui van die manlike vennoot. In die ondersoek van voorkeur maniere van kommunikasie aan die mense oor veilige seks in seksuele verhoudings, het 7% voorgestel die manipulering van die vennoot met heerlike etes, 20% oorreed die vennoot om kliniek by te woon as 'n paartjie, 17% respekteer mekaar deur die verduideliking van die belangrikheid van die gebruik van kondome, gevolge van nie gebruik van 'n kondoom en 37% praat soos gewoonlik met die vennoot en vind 'n manier om veilige seks inligting in te sluit. In die identifisering van maniere om fisiese en seksuele geweld onder die vroue te verminder, 20% deelnemers het gedink dat gewelddadige mans tronk toe moet gaan, 17% het gedink daar is 'n behoefte om gesondheid opvoeding te verskaf aan mans en 30% het gedink dat die saak veronderstel was om aan die polisie gerapporteer te word. Die studie het getoon dat 39% deelnemers ervaar 'n vorm van ongemak na die aanvra van die gebruik van kondome in hul seksuele verhoudings. 7% voel baie sleg en hartseer, 10% hartseer en bang, 5% voel soos ‘n prostituut, 10% teleurgesteld en 7% verveeld en onseker. Dit word aanbeveel dat gesondheid inligting gebruik moet word in die voorstel van die gebruik van kondome in 'n seksuele verhouding omdat dit bewys dat dit bring nie negatiwiteit wat kan lei tot fisiese en seksuele geweld nie. Die manlike vennote wat weier om kondome te gebruik vereis voortdurende berading en psigososiale ondersteuning, sodat met die tyd wat hulle ’n kondoom gebruik positief sien. Vroue moet by gesondheidsfasiliteite en in hul gemeenskappe geleer word hoe om doeltreffend te kommunikeer die gebruik van kondome ten einde fisiese en seksuele geweld te verminder.af_ZA
dc.format.extent35 p.
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS management
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Industrial psychology
dc.subjectSafe sex in AIDS prevention -- Lesothoen_ZA
dc.subjectHIV infections -- Lesotho -- Preventionen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleWomens perceptions of the reasons of physical and sexual abuse after requesting safe sex in a sexual relationship to prevent HIV and AIDSen
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW