Examining the potential of an ethics of care for inclusion of women in African higher education discourses

Date
2014-04
Authors
Shanyanana, Rachel Ndinelao
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This dissertation argues that women on the African continent experience moments of internal exclusion in higher education discourses. Although women are statistically represented in higher education discourses, they remain subjected to internal exclusion on the grounds that their contributions are evidently unsubstantive. Through a conceptual analysis of women’s experiences of African higher education, the study reveals that internal exclusion can be attributed to patriarchy, male chauvinism, authoritarianism and a gendered view of equality, mostly generated in people’s social, political and cultural practices. I contend that a ‘non-gendered’ ethics of care can undermine the debilitating effects caused by the internal exclusion of women in higher education discourses. By examining the implications of a reconstituted ethics of care for teaching and learning at higher education institutions on the continent, the study offers some ways in which exclusionary higher education practices can be remedied. This dissertation contends that, if higher education in Africa were to halt the dilemma of internal exclusion and move towards engendering a reconstituted ethics of care, both conceptually and pragmatically, then it stands an authentic chance of cultivating compassionate, imaginative and responsible citizens who can reason, not only for themselves, but for humanity as well.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif argumenteer dat vrouens op die vasteland van Afrika momente van interne uitsluiting ondervind. Alhoewel vrouens statisties goed verteenwoordig is in hoër onderwys diskoerse, bly hulle steeds onderhewig aan interne uitsluiting op grond daarvan dat hulle bydrae nie genoegsaam geag word nie. Gegrond op 'n konseptuele analise van die wedervaringe van vrouens in hoër onderwys in Afrika, bevind hierdie studie dat interne uitsluiting van vrouens toegeskryf kan word aan patriargie, manlike chauvinisme, outoritarisme, en 'n geslagsblik van gelykheid wat meestal aanslag vind in mense se sosiale, politieke en kulturele praktyke. Ek voer aan dat 'n nie-geslagtelike etiek van sorg die verlammende effekte van interne uitsluiting van vroue in hoër onderwysdiskoerse kan ondermyn. Die studie stel maniere voor hoe uitsluitende hoër onderwys praktyke beredder kan word deur 'n ondersoek van die implikasies van 'n rekonstruksie van 'n etiek van sorg aan hoër onderwys instansies op die vasteland. Hierdie proefskrif voer aan dat as hoër onderwys in Afrika die dilemma van interne uitsluiting wil stuit en dan konseptueel en pragmaties wil beweeg na 'n rekonstruksie van 'n etiek van sorg, daar dan 'n outentieke kans kan bestaan om verantwoordbare burgers te kweek wat deernisvol is, wat verbeeldingryk is, en wat nie alleen vir hulleself kan redeneer nie, maar ook vir die mensdom.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
UCTD, Theses -- Education, Theses -- Education policy studies, Dissertations -- Education, Dissertations -- Education policy studies, Women -- Education (Higher) -- Africa, Educational equalization -- Africa, Discrimination in education -- Africa, Women educators -- Moral and ethical aspects -- Africa
Citation