From stable priors to maximum Bayesian evidence via a generalised rule of succession

Date
2014-04
Authors
De Kock, Michiel Burger
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: We investigate the procedure of assigning probabilities to logical statements. The simplest case is that of equilibrium statistical mechanics and its fundamental assumption of equally likely states. Rederiving the formulation led us to question the assumption of logical independence inherent to the construction and speci cally its inability to update probability when data becomes available. Consequently we replace the assumption of logical independence with De Finetti's concept of exchangeability. To use the corresponding representation theorems of De Finetti requires us to assign prior distributions for some general parameter spaces. We propose the use of stability properties to identify suitable prior distributions. The combination of exchangeable likelihoods and corresponding prior distributions results in more general evidence distribution assignments. These new evidence assignments generalise the Shannon entropy to other entropy measures. The goal of these entropy formulations is to provide a general framework for constructing models.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Ons ondersoek the prosedure om waarskynlikhede aan logiese stellings toe te ken. Die eenvoudigste geval is die van ewewig-statistiese meganika en die ooreenkomstige fundamentele aanname van ewekansige toestande. Hera eiding van die standaard formulering lei ons tot die bevraagtekening van die aanname van logiese onafhanklikheid en spesi ek die onmoontlikheid van opdatering van waarskynlikheid wanneer data beskikbaar raak. Gevolglik vervang ons die aanname van logiese onafhanklikheid met De Finetti se aanname van omruilbaarheid. Om die ooreenkomstige voorstelling stellings te gebruik moet ons a priori verdelings konstrueer vir 'n paar algemene parameter-ruimtes. Ons stel voor dat stabiliteits-eienskappe gebruik moet word om geskikte a priori distribusies te identi seer. Die kombinase van omruilbare aanneemlikheids funksies en die ooreenkomstige a priori verdelings lei ons tot nuwe toekennings van getuienis-verdelings. Hierdie nuwe getuienesverdelings is n veralgemening van Shannon se entropie na ander entropie-maatstawwe. Die doel van hierdie entropie formalismes is om 'n raamwerk vir modelkonstruksie te verskaf.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Bayesian analysis, Statistical physics, Entropy, UCTD, Dissertations -- Physics, Theses -- Physics
Citation