The factors that influence correct and consistent condom use among informal settlement female sex workers living in Bhobho farm, Harare

Mabvirakare, Antony (2014-04)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: HIV/AIDS is a global challenge. More resources and effort have been channelled towards mitigating the spread of HIV/AIDS. The use of condoms has been proven to be one of the methods that may be used to reduce the spread of HIV/AIDS in vulnerable populations such as female sex workers. There has been more emphasis by researchers towards studying condom use challenges faced by female sex workers in formal settings but less has been done to investigate condom use challenges faced by sex workers practicing prostitution in informal settings such as Bhobho Farm in Harare. The aim of the study was to investigate the factors that influence correct and consistent condom use among informal settlement sex workers staying in Bhobho Farm, Harare. The objectives of the study were: to investigate correct and consistent condom use challenges faced by informal settlement female sex workers living in Bhobho Farm; to identify correct and consistent condom use support given to informal settlement female sex workers living in Bhobho Farm; to identify gaps between correct and consistent condom use challenges faced by informal settlement female sex workers and existing condom use support given to informal settlement female sex living in Bhobho Farm, and to recommend correct and consistent condom use support programmes that are aligned to condom use challenges faced by informal settlement female sex workers living in Bhobho Farm. A questionnaire was used to collect data. Analysis of data was carried out by using descriptive statistical analysis. Tables and charts were used to present data with the aim of facilitating easy understanding of research findings by future readers. The findings of the study clearly showed that the correct and consistent condom use expectations of informal female sex workers staying in Bhobho Farm were not in congruent with condom use support given by different stakeholders. Lack of knowledge on how to use condoms correctly and consistently on the other hand was found to be a major challenge for informal female sex workers.

AFRIKAANSE OPSOMMING: MIV/Vigs is ’n wêreldwye uitdaging. Meer hulpbronne en groter pogings is aangewend om die verspreiding van MIV/Vigs te temper. Daar is bewys dat die gebruik van kondome een van die metodes is wat gebruik kan word om die verspreiding van MIV/Vigs te verminder onder kwesbare bevolkings soos vroulike sekswerkers. Navorsers het meer klem geplaas op ’n studie van die uitdagings van kondoomgebruik onder vroulike sekswerkers in ’n formele opset, maar minder is gedoen om die uitdagings van kondoomgebruik te ondersoek by sekswerkers wat prostitusie beoefen in informele omgewings soos Bhobho Farm in Harare. Die doel van die studie was om faktore te ondersoek wat die korrekte en konsekwente gebruik van kondome beïnvloed onder sekswerkers wat in ’n informele nedersetting soos in Bhobho Farm, Harare, woon. Die oogmerke van die studie was om die uitdagings van korrekte en konsekwente kondoomgebruik onder sekswerkers wat in ’n informele nedersetting soos Bhobho Farm woon te ondersoek; om ondersteuning te identifiseer vir korrekte en konsekwente kondoomgebruik wat aan vroulike sekswerkers in die informele nedersetting Bhobho Farm gegee word; om leemtes in die uitdagings omtrent korrekte en konsekwente kondoomgebruik wat vroulike sekswerkers in informele nedersettings moet trotseer, en in die bestaande steun vir kondoomgebruik aan vroulike sekswerkers in Bhobho Farm te identifiseer; en om ondersteuningsprogramme vir korrekte en konsekwente kondoomgebruik aan te beveel wat toegespits is op die kondoomgebruik-uitdagings van vroulike sekswerkers wat in Bhobho Farm woon. ’n Vraelys is gebruik om data te versamel. Die data is ontleed met gebruik van beskrywende statistiese analise. Tabelle en kaarte is gebruik om die data aan te bied in ’n vorm wat die navorsingsbevindinge vir toekomstige lesers meer verstaanbaar sal maak. Die bevindings van die studie het duidelik getoon dat die verwagtinge van informele sekswerkers van Bhobho Farm omtrent korrekte en konsekwente kondoomgebruik nie ooreengestem het met die steun wat deur verskillende belanghebbendes gegee is nie. Aan die ander kant is daar gevind dat die gebrek aan kennis oor hoe om kondome korrek en konsekwent te gebruik vir informele vroulike sekswerkers ’n groot uitdaging was.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86398
This item appears in the following collections: