Methamphetamine addiction : towards a prevention strategy in a ministerial approach to substance abuse during mid-adolescence within the Lavender Hill setting

Date
2014-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Motivated by the observation that children living in the Western Cape face challenges relating to methamphetamine (tik) abuse, this research attempts to develop and propose a strategy that can be used in preventing mid-adolescents from engaging in tik use. To develop this strategy, a contextual analysis and hermeneutical process of the life of mid- adolescents and the environment in which tik abuse is occurring was initially undertaken. Through a contextual analysis of children living in Lavender Hill and surrounding areas, it was discovered that most children were attracted to tik due to the influence of modern technology, rampant poverty, the cheap cost of the drug, dysfunctionality of families, influence of gangs and lack of recreation facilities. Acknowledging that adolescence is an important stage in the formation of the character of any individual, this research attests that adolescents who use and abuse tik are those who do not have an enabling family and societal environment. It is suggested in this research that the Church can play a pivotal role in creating a socio-spiritual environment that would enable adolescents to develop themselves in such a manner that they do not need to use tik, or any other drug for that matter. This research thus develops a prevention strategy for dealing with tik abuse during mid- adolescence. This preventive strategy centres on the Church being of service to others. Based on a literature research conducted on the Lavender Hill community of the Cape Flats, this research proposes practical recommendations that could help different Christian churches in the fight against methamphetamine use by mid-adolescents. These recommendations attempt to involve different members of the community in the spirit that John Mbiti encapsulates in the proverb ―We are therefore I am‖. In this all- inclusive endeavour, this research supposes that if a community is properly functioning, it is possible for it to weed out unwanted elements in a manner that protects all its members, particularly the young.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie fokus op die vraagstuk van Metamfetamien-verslawing onder jeuggroepe binne die konteks van die Kaapse Vlakte met ‘n besondere fokus op die Lavender Hill- area. Daar is besluit om op middel-adolessensie te fokus omdat dit die fase is waarin jongmense uiters broos is en veral vatbaar is vir buite-invloede. Dit is ook die fase waarin vaste gedragspatrone binne identiteitsvorming vasgelê word. Die oogmerk was om veral op voorkomingstrategieë binne gemeentelike verband te fokus ten einde die pastorale bediening van die problematiek bewus te maak. Omdat verslawing ingebed is binne plaaslike kultuurkontekste, is besluit om aan te sluit by ‘n sosiaal-kontekstuele analise. Metamfetamien (of tik) raak betekenisraamwerke asook die mens se soeke na erkenning en aanvaarding. Vandaar die keuse vir ‘n kwalitatiewe benadering in aansuiting by ‘n pastoraal-hermeneutiese metodologie. Die sosiaal-kontekstuele analise in die Lavender Hill-area het aangetoon dat veral die sopsiale media en tegnologie ‘n groot rol speel in die gebruik van tik onder kinders. Binne ‘n armoedekultuur en die impak van gesinsverbrokkeling op jongmense se identiteitsontwikkeling, veral binne die bruingemeenskap, word ‘n teelaarde vir dwelmisbruik geskep. Tik is bekostigbaar en die situasie word deur bendes (gangsters) uitgebuit. Daar is ook bevind dat omgewingsfaktore ‘n bydraende rol speel, veral die gebrek aan doeltreffende ontspanningsgeriewe. As gevolg van die gebrek aan voldoende sosiale en familiale ondersteuningstrukture, word persoonslikheidsontwikkeling en karaktervorming hierdeur nadelig beïnvloed. Teen hierdie agtergrond stel die studie voor dat die kerk binne gemeenteverband as ‘n soort ‘familie‘ gestruktureer moet word. Die kerk is die skakel tussen die sosiale dimensie en spirituele raamwerke. Die gemeentelike bediening moet derhalwe by identiteitsontwikkeling betrokke wees ten einde voorkomend op te tree. Kerklike voorkomingstrategieë moet gekoppel wees aan die ekklesiale modus van diakonale uitreik ondanks religieuse and kulturele grense. In dié verband moet verskillende denomenasies hande vat en ook intensief saaamwerk met plaaslike gemeenskapsleiers. Dit is hier waar die Afrika-spiritualiteit , soos onder andere deur John Mbiti geformuleer, ‘n deurslaggewende rol kan speel, naamlik: ons bestaan vir mekaar, daarom leef ek as individu en bestaan ek as mens. Hierdeur word ‘n inklusiewe benadering geprofileer wat die gemeenskap inskakel ten einde die euwel van tik doeltreffend te bestry.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Methamphetamine, Methamphetamine abuse, Substance abuse -- South Africa, Lavender Hill (South Africa) -- Social conditions, UCTD, Dissertations -- Theology, Theses -- Theology, Dissertations -- Practical Theology and Missiology, Theses -- Practical Theology and Missiology
Citation