Zur Rolle von Metaphern im Unterricht Deutsch als Fremdsprache auf A1 Niveau : eine Untersuchung am Beispiel des Lehrwerks Menschen

Engelbrecht, Natasha (2014-04)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (German) in the Faculty of Arts and Social Sciences at Stellenbosch University and for the degree of Master of Arts (Deutsch als Fremdsprache im deutsch-afrikanischen Kontext) in the Faculty of Philology at Leipzig University in terms of a double degree agreement.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis aims to make a contribution to the field of teaching German as a foreign language. It investigates the role of metaphors in language and more specifically in foreign language learning. Firstly it advocates the inherent, although often invisible, presence of metaphors in all types of language by exploring the cognitive linguistic theories of Lakoff and Johnson, among others. Secondly it explores the necessity of integrating metaphor-awareness raising by looking at the current situation of German at South-African universities, as well as referring to the Common European Framework of Reference for Languages. In addition it is argued that by experiencing the metaphorical nature of language from the onset of language learning (A1-level), learners can develop and improve their linguistic-, literary- and cultural competencies, as well as developing the ability to independently reflect on language. To demonstrate how metaphor-awareness raising can be integrated into language teaching by using existing textbooks, two conceptual lessons are developed for adult learners at university level by using two sections from the textbook Menschen A1.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis poog om n bydrae te lewer tot die onderrig van Duits as n vreemdetaal. Dit ondersoek die rol van metafore in taal en meer spesifiek die aanleer van n vreemdetaal. Eerstens berus dit op die beginsel van o.a. Lakoff en Johnson dat metafore inherent is tot taal, alhoewel dit nie altyd sigbaar is nie. Tweedens word die noodsaaklikheid om metafoorbewusmaking in vreemdetaal-onderrig te integreer ondersoek, deur te kyk na die huidige duitse aanbod aan suidafrikaanse universiteite en deur te kyk na die ”Common European Framework of References of Languages“. Daarop word geargumenteer dat leerders hulle linguistise-, letterkundige-, en kulturele vermoëns kan verbeter, asook om onafhanklik oor taal te reflekteer, deur die metaforiese natuur van taal alreeds vanaf beginnersvlak (A1) te ervaar. Om te demonstreer hoe metafoor-bewusmaking met vreemdetaal-onderrig geintegreer kan word deur die gebruik van bestaande handboeke, word twee konseptuele lesse vir volwasse leerders op tersiëre vlak ontwikkel deur twee afdelings in die Menschen A1 handboek aan te pas.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86351
This item appears in the following collections: