The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Zum Einsatz und Nutzen suggestopadischer Unterrichtselemente in Integrationskursen am Beispiel des Handlungsfeldes medizinische Versorgung

Kulesza, Daniel (2014-04)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The following study focuses on communication problems which arise during medical consultation in Germany between immigrants with an inadequate language proficiency level and physicians, and on the negative effects of such miscommunication on the quality of health care. The study proposes the application of alternative teaching methods in integration courses – in particular suggestopaedia – to resolve these problems. As immigrants often suffer from acculturative stress suggestopaedic methods seem particularly appropriate because they help reducing negative mental attitudes (negative “suggestions”) by a multi-sensory preparation of learning materials. A didactised concept aiming to improve the overall ability of immigrants lacking language proficiency to interact in “Physician-Patient-Communication” is put forward in this study for the use in integration courses. It is assumed that enhancing the ability to ex-press oneself in the field of healthcare provision will reduce communication hindrances by reducing the fear of speaking during medical consultation and thus will lead to a better overall state of health among immigrants with an inadequate language proficiency level. The sug-gestopaedic methods implemented in the didactisation range from a suggestopaedic language text to a wide variety of exercises, which take into account the different channels of learning. A critical examination of the “can do” statements developed by the German “Goethe-Institut”, within the Framework “Curriculum for Integration Courses – German as a Second Language”, forms an important background for the didactisation presented in this study. The section on “Physician-Patient-Conversation” and its practical application in the textbook “Menschen” published by Hueber Verlag and used in integration courses are also closely considered.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie fokus op kommunikasieprobleme wat tydens mediese konsultasies in Duitsland ontstaan tussen immigrante met ontoereikende taalvaardigheid in Duits en doktors, en op die negatiewe gevolge van sulke wankommunikasie op die kwaliteit van gesondheidsorg. Die studie stel voor dat alternatiew onderrigmetodes in integrasiekursusse ingespan word, veral suggestopedagogiek, om dié problem die hoof te bied. Aangsien immigrante dikwels aan akkulturasiestres lei, word metodes wat op die suggesopedagogiek basseer as uiters toepaslik gesien deurdat negatiewe ingesteldhede met `n multisensoriese toepassing van leermateriaal bekamp kan word. `n Gedidaktiseerde konsep wat daarop gemik is om immigrante se algemene taalvaardighede te verbeter met betrekking tot dokter-pasient-kommunikasie word voorgestel vir gebruik in integrasiekursusse. Dit word veronderstel dat as die uitdrukvermoeë op die gebied van gesondheidsorg verbeter word, sal kommunikasiestruikelblokke verminder terwyl die die vrees om tydens `n mediese ondersoek te praat tot `n algemene verbetering in die gesondheidstoestand van immigrante met onvoldoiende taalvaardighede sal lei. Die metodes uit die suggestopedagogiek wat geïmplementeer word, strek van `n suggestopediese teks tot `n wye verskeidenheid oefeninge wat met verskillende leerstyle rekening hou. `n Kritiese ondersoek van die "kan“ beskrywings wat vir die "Kurrikulum vir Integrasiekursusse – Duits as Tweede Taal“ deur die Goethe Instituut ontwikkel is, maak deel uit van die belangrike agtergrond vir die didaktiese implementeringsvoorstelle van hierdie studie. Die afdeling "Dokter-Pasient-Gesprek“ en die praktiese toepassing daarvan in die teksboek "Menschen" wat deur die Hueber Verlag uitgegee is en in integrasiekursusse gebruik word, is ook onder die loep geneem.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86300
This item appears in the following collections: