An investigation of critical citizenship education : exploring art making processes in the South African context

Date
2014-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The notion of critical citizenship has become a diverse phenomenon in both South African and global contemporary societies. The purpose of this study is to investigate how the teaching and learning of critical citizenship can be improved in the South African context through participation in art-making processes. This was done by following a qualitative approach and a case study design. The following themes were explored in this study: conceptual abilities; the technicalities of practice; art and emotional development; and collaborative art making. The findings in this investigation showed that involvement in art-making processes certainly contributes to the development of a learner’s ability to become more intelligent, self initiated and critical thinkers. The investigation also shows that the visual arts learning area is recognized as an educational practice that encourages critical thinking and the ability to conceptualize, but the implementation of critical citizenship in both the practical and theoretical teaching of art-making processes is currently lacking. It is suggested that a holistic understanding of both practical and theoretical components in the grade 9 visual arts learning area should be maintained on an equal footing. The emotional development of learners is also identified as a source of concern, since it influences a learner’s adherence to participation with others. It is further suggested that collaborative art making urges learners to engage with the ideas of others in the classroom and therefore can encourage tolerance towards other members of the group. Critical citizenship education in the teaching and learning of the visual arts learning area can have more robust impact on the future of a democratic society if it is implemented more directly in the classroom environment.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die idee van kritiese burgerskap het ‘n diverse verskynsel in beide die Suid-Afrikaanse en globale eietydse samelewings geword. Die doel van hierdie studie is om te ondersoek hoe die onderrig en aanleer van kritiese burgerskap in die Suid-Afrikaanse konteks verbeter kan word deur deelname aan kunsskeppende prosesse. Dit is gedoen deur gebruik te maak van ‘n kwalitatiewe benadering en ‘n gevallestudie-ontwerp. Die volgende temas is in hierdie studie ondersoek: konseptuele vermoëns; die tegniese aspekte van kunspraktyk; kuns en emosionele ontwikkeling; en gesamentlike kunsskepping. Die studie se bevindinge het gewys dat betrokkenheid in kunsskeppende prosesse bydra tot die ontwikkeling van ‘n leerder se vermoë om ‘n meer intelligente, self-geïnisieerde en kritiese denker te word. Die ondersoek het ook gewys dat die visuele kuns leerarea erken word as ‘n opvoedkundige praktyk wat kritiese denke en die vermoë om te konseptualiseer aanmoedig, maar dat die implementering van kritiese burgerskap in beide die praktiese en teoretiese onderrig van kunsskeppende prosesse tans gebrekkig is. Daar word aanbeveel dat ‘n holistiese begrip van beide die praktiese en teoretiese komponente in die Graad 9 visuele kuns leerarea op ‘n gelyke grondslag gehandhaaf word. Die emosionele ontwikkeling van leerders is ook geïdentifiseer as ‘n bron van kommer, aangesien dit ‘n leerder se samewerking met ander beïnvloed. Daar word verder daarop gewys dat gesamentlike kunsskepping leerders kan aanspoor om met ander persone se idees in aanraking te kom, en sodoende verdraagsaamheid teenoor ander lede van die groep te bevorder. Kritiese burgerskap opvoeding in die onderrig en aanleer van die visuele kuns leerarea kan meer robuuste gevolge vir die toekoms van ‘n demokratiese samelewing inhou indien dit meer direk in die klaskamer aangewend word.
Description
Thesis (MA(VA))--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Critical citizenship -- South Africa, Art -- Study and teaching -- South Africa, Dissertations -- Art, Theses -- Art, Dissertations -- Visual arts, Theses -- Visual arts, UCTD
Citation