The pragmatic markers anyway, okay and shame : a comparative study of two African varieties of English

Date
2013-12
Authors
Fairhurst, Melanie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The goal of this study was to determine and compare the functions of the pragmatic markers (PMs) okay, anyway and shame as they occur in two spoken components of the International Corpus of English (ICE), namely ICE-SA (South African English) and ICE-EA (East African English). Using the commercially available Concordance program WordSmith Tools 4.0, all instances of okay, anyway and shame were identified in each corpus and all non-PM instances were then excluded. The remaining instances of okay, anyway and shame were subsequently hand coded to determine the primary functions that these elements exhibit. The classification of the various functions was done according to Fraser’s (1996, 1999, 2006) framework for identification of PMs. Despite the different size and state of completion of the two corpora, it was found that the functions of the two PMs okay and anyway were similar in South African English and East African English. The findings of the corpus investigation included identifying the functions of okay as both a conversational management marker and a basic marker, as well as its role in turn taking. Anyway was found to function as an interjection, a mitigation marker, a conversational management marker and a discourse marker. Shame was found to be a uniquely South African English PM, and to function both as an interjection and as a solidarity marker.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om vas te stel watter funksies verrig word deur die pragmatiese merkers (PM's) okay, anyway en shame, soos wat hulle gebruik word in twee gesproke komponente van die Internasionale Korpus van Engels (IKE), naamlik IKE-SA (Suid-Afrikaanse Engels) en IKE-OA (Oos-Afrika Engels). Met behulp van die kommersieel-beskikbare Concordance-program Wordsmith Tools 4.0, is alle gevalle van okay, anyway en shame binne die onderskeie korpusse geïdentifiseer, waarna alle nie-PM gevalle uitgesluit is. Die oorblywende gevalle van okay, anyway en shame is daarna met die hand gekodeer ten einde die primêre funksies van hierdie elemente vas te stel. Die funksies is geklassifiseer volgens Fraser (1996, 1999, 2006) se raamwerk vir die identifikasie van PM's. Ten spyte van verskille in die grootte en vlak van voltooidheid van die twee korpora, is vasgestel dat die PM's okay en anyway soortgelyke funksies verrig in beide Suid-Afrikaanse Engels en Oos-Afrika Engels. Uit die korpus-analise het dit verder geblyk dat okay nie net 'n rol speel in beurtneming nie, maar ook funksioneer as 'n gespreksbestuur-merker en basiese merker. Anyway blyk op sy beurt te funksioneeer as 'n tussenwerpsel, versagting-merker, gespreksbestuurmerker en diskoersmerker. Laastens is gevind dat shame as PM uniek is aan Suid- Afrikaanse Engels en dat dit funksioneer as beide 'n tussenwerpsel en solidariteitsmerker.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Pragmatic markers, Sociolinguistics, English language -- South Africa, English language -- East Africa, Theses -- Linguistics, Dissertations -- Linguistics
Citation