Sustaining administrative effectiveness after municipal elections through change management

Date
2013-12
Authors
Engelbrecht, Maria Magdalena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Municipalities are vulnerable to a potential regime change every five years due to municipal elections. These elections leave a municipality susceptible to the instituting of a new political leadership with its own strategies and ideologies. As part of the government sphere considered closest to its citizens, it is essential that municipalities run efficiently and effectively. The new political leadership could, however, propose and institute changes within the municipality which could temporarily threaten the efficiency of the municipality. It is imperative that the change process is managed effectively to ensure minimum disruption to the administration of the municipality and its ability to deliver services to its citizens. This study focuses on change management as an instrument to manage the changes proposed and instituted by a new political leadership post-municipal election. The study explores the role of governance, councillors and administration, as well as examines the effects which regime change has on municipalities, both politically and administratively. It explores change management, the various models and approaches which can be applied to change processes and applies this to the case of an anonymous municipality in the Western Cape. The municipality, used in this study, experienced administrative changes in 2012 with a policy and macrostructure change initiated by the new political leadership. The study uses non-empirical as well as empirical research to illustrate the change process, after which change management principles are applied to this case study. The importance of instituting a sufficient implementation plan based on change management principles is identified as key to ensure that the change process is managed effectively. The study further emphasises the importance of communication to officials throughout the change period. These findings resulted in the development of a Change Management Procedure Model to serve as guideline for municipal management during change periods. This model, which serves as recommendation to the study, will potentially minimise the possible disruption which changes can bring to the municipality and ensure that efficient service delivery is maintained.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Vyfjaarlikse munisipale verkiesings laat munisipaliteite kwesbaar vir ’n potensiële regime-verandering en die daarstelling van ’n nuwe politiese leierskap met sy eie strategieë en ideologiëe. As deel van die regeringsfeer wat die naaste aan sy burgers beskou word, is dit uiters belangrik dat munisipaliteite doeltreffend en effektief bestuur word. Die nuwe leierskap kan egter veranderinge voorstel en instel wat die doeltreffendheid van die munisipaliteit tydelik bedreig. Daarom is dit noodsaaklik dat hierdie veranderingsproses effektief bestuur word ten einde die minimum ontwrigting vir die munisipaliteit en sy vermoë om dienste aan burgers te lewer tot gevolg te hê. Hierdie studie fokus op veranderingsbestuur as ’n instrument om die veranderinge van ’n nuwe politiese leierskap na ’n munisipale verkiesing te bestuur. Die studie ondersoek die rol van die bestuur, raadslede en die administrasie, asook die effek wat ’n regime-verandering op munisipaliteite, beide polities en administratief, het. Verder word die verskeie modelle en benaderings tot veranderingsbestuur wat op veranderingsprosesse toegepas kan word, verken en op Alak Munisipaliteit toegepas. Die munisipaliteit wat gebruik is in hierdie studie, het in 2012 administratiewe veranderinge ervaar as gevolg van ’n beleid- en makrostuktuurverandering wat deur die nuwe politiese leierskap geïnisieer is. Hierdie studie gebruik nie-empiriese sowel as empiriese navorsing om die veranderingsproses te illustreer, waarna veranderingsbestuurbeginsels op die gevallestudie toegepas word. Die bevindinge van die studie identifiseer hoe belangrik ’n voldoende implementeringsplan gebaseer op veranderingsbestuurbeginsels is ten einde te verseker dat die veranderingsproses effektief bestuur word. Die studie benadruk verder die belangrikheid van kommunikasie met amptenare gedurende die veranderingstydperk. Hierdie bevindinge het gelei to die ontwikkeling van ’n Veranderingsbestuur Prosedure Model om as riglyn vir munisipale bestuur gedurende veranderingstydperke te dien. Die model, wat dien as aanbeveling na aanleiding van die studie, het die potensiaal om die moontlike ontwrigting wat veranderinge in die munisipaliteit tot gevolg kan hê te verminder en te verseker dat doeltreffende dienslewering gehandhaaf word.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Local government -- South Africa -- Management, Organizational change -- South Africa, Municipal government -- South Africa, Organizational effectiveness -- South Africa, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation