The implementation of a portfolio assessment system for a rural clinical school in South Africa : what can be learned from the implementation of portfolios as an assessment system in a rural clinical school

Date
2013-03
Authors
Stidworthy, Jennifer Jane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A portfolio assessment system was designed to meet the needs of a Rural Clinical School education platform, hosting final year MB ChB students for the duration of their final year. A study entitled “What can be learned from the implementation of a portfolio assessment system, to be used in the assessment of clinical reasoning of final MB ChB students placed in a Rural Clinical School in South Africa? “ was conducted. The experience of educators and students during this process was explored. The findings are in keeping with the literature. Van Tartwijk & Driessen 2009, Eley et Al 2002, Lake & Ryan 2004, Burch & Seggie 2008 claim that portfolios drive deep student learning and develop clinical reasoning. Burch & Seggie (2008) offer an assessment tool which has proved feasible within the South African setting on which this portfolio assessment system was modelled. The assessment tool design faced a number of challenges within the RCS setting which were addressed during a review process. The portfolio assessment system is viewed as a work in progress requiring further development. Despite the constraints and challenges, both staff and students unanimously supported the development of patient case studies within the design as a valuable learning tool.
AFRIKAANSE OPSOMMING: ‘n Portefeulje assesserings sisteem is ontwerp om die behoeftes van ‘n UKWANDA Landelike Kliniese Skool opvoedings program wat die gasheer van die MB ChB student tydens hul finale jaar is, na te kom. ‘n Studie genaamd “ Wat kan geleer word uit die implementering van ‘n portefeulje assesserings sisteem, wat gebruik gaan word om die kliniese redenering te bepaal van finale jaar MB ChB student wat geplaas is in ‘n Landelike Klinieke Skool in Suid Afrika? ” is uitgeoefen. Die ervaring van die dosent, so wel as die studente, is ondersoek. Die bevinding is in lyn met die literatuur. Van Tartwijk & Driessen 2009, Eley et Al 2002, Lake & Ryan 2004, Burch & Seggie 2008 beweer dat portfeuljes dryf student tot diep studie en ontwikkel kliniese redenasie. Burch & Seggie (2008) bied ‘n assesserings (hulp)middel aan wat toepaslik en uitvoerbaar is in die SA konteks , waarop die portfeulje assessering sisteem gebaseer is. Die ontwerp van die assesserings (hulp)middel het vele uitdagings binne die RCS opset in die oog gestaar. Dit is aangespreek tydens ‘n proses van hersiening. (Lather, 2006).Die portefeulje assesserings sisteem word gesien as ‘n werk onder hande en vereis verdere ontwikkeling. Ten spyte van die beperkinge en uitdagings het beide die staf en die student onomwonde die ontwikkeling van pasiente gevalle studies, binne die ontwerp, as ‘n waardevolle leermiddel gesien.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Rural health care, Basic health care, Rural clinical school education, Rural medicine, Dissertations -- Health sciences education, Theses -- Health sciences education
Citation