The social history of three Western Cape thermal mineral springs resorts and their influence on the development of the health and wellness tourism industry in South Africa

Date
2013-03
Authors
Van Wyk, Dane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study explores the role of thermal mineral springs in South Africa in the development of the early tourism sector. Their healing qualities enhanced the country’s reputation as a health resort, and therefore they became a national asset and tourist attraction. The ancient history of thermal mineral springs and the belief in their curative abilities are discussed in order to familiarise one with the rich history of thermal springs and to help determine their role in the tourism sector. By looking at the role of thermal mineral springs in the European and especially British contexts provides a foundation for understanding how the thermal water culture was passed on to South Africa through colonialism. With the colonisation of South Africa, thermal mineral springs became host to British invalids who visited the country since they suffered from consumption, and was hoping to be cured by the country’s health giving natural assets. The influx of invalids and tourists ultimately spawned wide tourism and the modernisation of the springs. The three thermal mineral spring resorts near present day Caledon, Montagu and Citrusdal are used as case studies of how thermal springs in the Cape Colony and later the Western Cape developed from primitive sites to splendid resorts and world famous sanatoriums. Their history is traced from their formation to their modernisation, a time period ranging from the 1700s to 2011. This clearly illustrates the phases of development of each of the thermal mineral water establishments. The curative aspects of the thermal mineral spring water are emphasised, concentrating on how the South African thermal water cure culture was used and developed. This study concludes with discussing how the three thermal mineral spring resorts had to navigate the changing tourism sector in South Africa, as well as looking at their development from the 1980s to 2011.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie verken die rol wat warmwaterbronne in die ontwikkeling van die vroëe toerisme sektor in Suid-Afrika gespeel het. Die genesende kragte van hierdie warm water bronne het die land se reputasie as ‘n gesondheidsoord versterk en van hul ‘n nasionale bate asook ‘n toeriste aantreklikheid gemaak. Die antieke geskiedenis van warmwaterbronne en die geloof in hul genesende kragte word bespreek om bekend te raak met hul ryk geskiedenis en om hul rol in die toerisme sektor te bepaal. Deur te kyk na die rol wat warm water bronne in die Europeuse sowel as die Britse konteks gehad het, dien as ‘n platform om te verstaan hoe die gebruik van die warm water kultuur na Suid-Afrika deur middel van kolonialisme oorgedra is. Met die kolonialisasie van Suid-Afrika het die warmwaterbronne gasheer gespeel vir Britse invalides wat aan tuberkulose gelei het en daarom die land besoek het om deur die land se helende natuurlike bates geneesing te word. Die instroming van invalides en toeriste het wyd verspreide toersime tot gevolg gehad asook die vermoderniseering van die warmwaterbronne. Die drie warm waterbronoorde naby die hedendaagse Caledon, Montagu en Citrusdal is gebruik as gevallestudies om die ontwikkeling van warmwaterbronne in die destydse Kaap Kolonie asook die hedendaagse Wes-Kaap, vanaf primatiewe bronne na pragtige oorde en wêreld bekende sanatoriums te illustreer. Die geskiedenis van die warmwaterbron oorde word bespreek in die tydperk van die 1700’s tot 2011 om so hul ontstaan tot hul vermoderniseering te illustreer. As gevolg van hierdie verlengde tydperk kan die verskillende ontwikkelings fases van die warmwaterbron oorde waargeneem word. Daar word ook gefokus op die genesende aspekte van die warmwaterbron water en hoe die Suid-Afrikaanse warmwaterbron kultuur ontwikkel en gebruik is. Die studie sluit af met ‘n bespreking van hoe die driewarm waterwaterbron oorde by die veranderende toerisme sektor in Suid-Afrika moes aanpas en dek ook hul ontwikkeling vanaf die 1980’s tot 2011.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Hot springs -- South Africa, Health resorts -- South Africa, Tourism -- South Africa, Dissertations -- History, Theses -- History
Citation