English lingua franca as language of learning and teaching in northern Namibia : a report on Oshiwambo teachers’ experiences

Iipinge, Kristof (2013-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: At independence, Namibia chose English as its official language and therefore its language of learning and teaching (LOLT). Since then, government documents and other literature have revealed the poor performance of learners and falling of standards of teaching (Benjamin 2004:25). It seems that teachers are facing several challenges when using English as an LOLT in the classroom. This study therefore investigates the challenges faced by teachers in northern Namibia when using ELF as a LOLT, as well as how teachers overcome these challenges. In this regard, structured, one-on-one interviews were conducted with six Oshiwambo-speaking teachers at a specific homogenous secondary school in the Omusati region of northern Namibia. The findings of this study suggest that teachers believe that the learners’ sole advantage of using ELF as the LOLT is that it may benefit them if they further their studies abroad, as possessing knowledge of English would enable them to communicate with people from different countries. Another main finding, in terms of how teachers overcome the challenges posed by using ELF as the LOLT, is that teachers often resort to code-switching to ensure that their students understand the concepts they are being taught.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Met die onafhanklikheidswording het Namibië Engels as amptelike taal gekies en gevolglik ook as die taal van onderrig en leer (LOLT). Sedertdien het staatsdokumente en ander literatuur getoon hoe swak leerders presteer en dat daar ‘n daling in onderrigstandaarde is (Benjamin 2004: 25). Dit blyk dat onderwysers verskeie uitdagings met die gebruik van Engels as LOLT in die klaskamer in die gesig staar. Hierdie studie ondersoek dus hierdie uitdagings van onderwysers in die noorde van Namibië wanneer hulle Engels as ‘n lingua franca (ELF) as die LOLT moet gebruik, sowel as hoe onderwysers hierdie uitdagings oorkom. In hierdie opsig is gestrukureerde individuele onderhoude met ses Oshiwambosprekende onderwysers gevoer by ‘n spesifieke homogene sekondere skool in die Omusati omgewing in Noord-Namibië. Die bevindinge van hierdie studie dui aan dat onderwysers glo dat leerders wat ELF as LOLT gebruik net voordeel daaruit sal trek indien hulle hul studies in die buiteland sou voortsit omdat kennis van Engels hulle instaat sou stel om met mense van verskillende lande te kommunikeer. Nog ‘n belangrike bevinding is dat onderwysers heel dikwels van kodewisseling gebruikmaak om te verseker dat hulle studente die terme wat aangeleer word wel verstaan.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80357
This item appears in the following collections: