A socio-environmental history of water in the Karoo c.1762-2012, with specific focus on Prince Albert and Williston

Date
2013-03
Authors
Kruger, Nina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study examines the history of water in two small Karoo towns. The main argument of the thesis is that the availability of and access to water has played influential roles in the development of Williston and Prince Albert. The ambitions of this thesis are three-fold: firstly, the approach is socio-environmental history and therefore it provides insight into the environmental as well as the social history of the resource in each region. It consciously reflects on the notion of power and explores the manner in which access to water was racialised by authorities in each town. Secondly, this thesis provides insight into the technological and legislative water supply and development of sanitation at both settlements, which is outlined in a broader national development to contextualise the local trajectories. Thirdly, through personal narratives it offers an ethnographic analysis of mind-sets such as fatalism and hopefulness in the face of extreme climatic conditions are examined. The experiences of the socially marginalised and underrepresented are intended to challenge the whiggish celebration of anthropogenic ascendancy over nature in the historiography.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die geskiedenis van water in twee klein Karoo dorpies. The hoof argument van die tesis is dat die beskikbaarheid van en toegang tot water bepalende rolle gespeel het in die ontwikkeling van Williston en Prins Albeit. Die doelstellings van hierdie tesis is drievoudig: eerstens, is die benadering sosio-omgewingsgeskiedenis en verskaf dit dus insig oor die omgewings- sowel as die sosiale geskiedenis van hierdie natuurlike hulpbron in elke streek. Hierdie werk weerspieel doelbewus die idee van mag en ondersoek die wyse waarop toegang tot water deur die dorpsowerhede rasbevooroordeeld was. Tweedens, verskaf hierdie tesis insig oor die water toevoer en die ontwikkeling van sanitere geriewe in beide nedersettings, waama die plaaslike ontwikkeling gesien word binne ' n breer nasionale konteks. Derdens word daar deur middel van persoonlike vertellings gekyk na die opkoms van etnografiese ingesteldhede soos fatalisme en hoop wanneer uiterste klimaatstoestande in die gesig gestaar word. Die ervannge van die sosiaal gemarginaliseerde en die onderverteenwoordigde groepe word uitgelig ten einde die liberate viering van antropogeniese dorninasie oor die natuur uit te daag.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Williston (South Africa) -- Environmental aspects, Groundwater -- South Africa -- Karoo, Groundwater -- South Africa -- Williston, Groundwater -- South Africa -- Prince Albert, Prince Albert (South Africa) -- Environmental aspects, Dissertations -- History, Theses -- History
Citation