The development of an efficient and secure product entitlement system for Pay-TV in modern attack scenarios

Date
2013-03
Authors
Coetzee, Dirk Badenhorst
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A secure product entitlement system allows one party, such as a pay-TV operator, to broadcast the same collection of information to several receiving parties while only allowing a certain subset of the receiving parties to access the information. This system must still be secure in the scenario where all receiving parties who are not allowed access to the information, pool their resources in an attempt to gain access to the information. Such a product entitlement system must also be bandwidth e cient since it can be deployed in networks where bandwidth is at a premium. The foundations of modern encryption techniques is reviewed and a survey of existing techniques, used to secure content in broadcast environments, is studied. From this collection of techniques two were identi ed as bandwidth e cient and are discussed in more detail before being implemented. An attempt is then made to design a new secure bandwidth e cient encryption scheme for protecting content in a broadcast environment. Several iterations of the design is detailed, including the security aw which makes each design insecure. The nal design was implemented and compared in several metrics to the two previously selected bandwidth e cient schemes. A framework to test the correctness of the schemes over a network is also designed and implemented. Possible future avenues of research are identi ed with regards to creating a secure broadcast encryption scheme and improving the software solution in which to use such a scheme.
AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Veilige produk-aanspraak-stelsel stel een party, soos byvoorbeeld 'n betaal-TV-operateur, in staat om dieselfde versameling inligting na verskeie partye uit te saai, terwyl slegs 'n bepaalde deelversameling van die ontvangende partye toegelaat sal word om toegang tot die inligting te bekom. Hierdie stelsel moet steeds die inligting beskerm in die geval waar al die ontvangende partye wat toegang geweier word, hul hulpbronne saamsmee in 'n poging om toegang te verkry. So 'n produk-aanspraak-stelsel moet ook bandwydte doeltre end benut, aangesien dit gebruik kan word in netwerke waar bandwydte baie duur is. Die fondamente van die moderne enkripsietegnieke word hersien. 'n Opname van bestaande tegnieke wat gebruik word om inligting te beskerm in 'n uitsaai omgewing word bestudeer. Uit hierdie versameling tegnieke word twee geïdenti seer as tegnieke wat bandwydte doeltre end benut en word meer volledig bespreek voordat dit geïmplementeer word. 'n Poging word dan aangewend om 'n nuwe veilige bandwydte doeltre ende enkripsietegniek te ontwerp vir die beskerming van inligting wat uitgesaai word. Verskeie iterasies van die ontwerp word uiteengesit, met 'n bespreking van die sekuriteitsfout wat elke ontwerp onveilig maak. Die nale ontwerp is geïmplementeer en aan die hand van verskeie maatstawwe vergelyk met die twee bandwydte doeltre ende tegnieke, wat voorheen gekies is. 'n Raamwerk om die korrektheid van die tegnieke oor 'n netwerk te toets, is ook ontwerp en geïmplementeer. Moontlike toekomstige rigtings van navorsing word geïdenti seer met betrekking tot die skep van 'n veilige uitsaai enkripsietegniek en die verbetering van die sagtewareoplossing wat so 'n tegniek gebruik.
Description
Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Encryption, Information security, Broadcast networks, Cryptography, Dissertations -- Electronic engineering, Theses -- Electronic engineering, Data encryption (Computer science)
Citation