The effectiveness of Africare-South Africa Peer Education Programmes among pastors in the Whittlesea Area

Date
2013-03
Authors
Opio Ikuya, Barnabas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The main purpose of this study was to investigate if/how Africare-South Africa HIV/AIDS peer education programmes can be improved among pastors and their congregations. This study focused mainly on pastors of churches the Whittlesea area of the Eastern Cape who has been participating in the Africare-South Africa Peer Education Programme as peer educators since 2004. A qualitative study was conducted using focus group discussions; peer educators (pastors) representing 12 churches participated as research respondents. The study found that the level of knowledge pertaining to HIV/AIDS of pastors in the peer education programme was good and of a credible standard. Respondents understood all the main themes covered in the peer education programme. It was found that respondents even knew more than what they were taught in the programme, mainly because of other stakeholders e.g. the Department of Health through the District of Chris Hani also providing training in this respect. The pastors identified additional HIV information that they felt needed to be included in the current peer education programmes. It included clinical and technical information around HIV e.g. prevention of mother to child transmission of HIV and antiretroviral therapy. This would mean additional training would be required if peer educators were to implement the new information as part of their training. Furthermore, the study also found that without additional funding, peer education programmes would not be sustainable. Basic funding sources such as promoting income generating activities within the church setups could provide a good platform to financially support peer education programmes. In summary, the study showed that peer education is still an effective method for successfully implementing HIV/AIDS awareness and prevention messages in church settings.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hoofdoel van hierdie studie was om die Africare-Suid-Afirka portuurgroep-opledingsprogramme vir pastore en hulle betrokke gemeentes te ondersoek ten einde te bepaal hoe/of dit verbeter kan word. Hierdie studie is gedoen onder pastore in die Whittlesea area in die Oos-Kaap, wat reeds sedert 2004 aan die Africare-Suid-Afrika portuurgroep-opledingsprogramme deelgeneem het. ‘n Kwalitatiewe studie met fokusgroepe is gedoen; deelnemers aan die studie het bestaan uit portuurgroep-opleiers (pastore) wat 12 kerke verteenwoordig het. Die studie het bevind dat die MIV en Vigs kennisvlakke van deelnemers goed was, dat hulle ‘n goeie begrip van die hooftemas van die opleiding gehad het en dat hulle selfs meer geweet het as wat hulle in die program geleer is. Laasgenoemde was as gevolg van ander rolspelers (bv. Die Departement van Gesondheid, Chris Hani-distrik) wat ook opleiding onder die pastore in hierdie verband gedoen het. Voorts het die pastore addisionle MIV-informasie geïdentifiseer wat hulle gevoel het ook by die huidige program ingesluit moet word. Dit het kliniese en tegniese informasie rondom MIV ingesluit, bv. die voorkoming van moeder na kind oordrag van MIV en anti-retroviral middels. Dit sal beteken dat pastore addisionele opleiding sal moet ontvang indien dit as deel van die portuurgroep-opleiding kurrikulum moet dien. Verder het die studie bevind dat sonder addisionele befondsing, die portuurgroep-opleidingsprogramme nie volhoubaar sal wees nie. Basiese bronne van inkomste binne die kerk soos bv. die bevordering van inkomste-genererende aktiwiteite word aanbeveel om hierdie programme finansieël te ondersteun. In samevatting, die studie het gewys dat portuurgroep-opleiding steeds as effektiewe metode vir die suksesvolle implementering van MIV en Vigs bewusmaking- en voorkoming boodskappe binne kerkverband kan dien.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Dissertations -- Industrial psychology, Thseses -- Industrial psychology, Assignments -- Industrial psychology, Dissertations -- HIV/AIDS management, Theses -- HIV/AIDS management, Assignments -- HIV/AIDS management, Africare (Organization), HIV infections -- South Africa -- Whittlesea -- Prevention, AIDS (Disease) -- South Africa -- Whittlesea -- Prevention, Peer counseling -- South Africa -- Whittlesea, Clergy -- South Africa -- Whittlesea
Citation