A study of research in the Faculty of Military Science, Stellenbosch University 1990-2009

Date
2013-03
Authors
Van Der Waag-Cowling, Noelle Milto
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The changing higher education environment in South Africa has led to a greater emphasis being placed on research production at universities. Currently Stellenbosch University is one of only a handful of strongly research intensive universities in South Africa. The Faculty of Military Science at the South African Military Academy functions (operates) within a partnership agreement between the Department of Defence and Stellenbosch University. The aim of officer education at SAMA is to imbue young officers with a knowledge framework and the attributes of a broad liberal education. As a full Faculty of the University it is incumbent upon personnel in the Faculty to engage in knowledge production and associated scholarly pursuits. This is critical for several reasons: Firstly, for the required intellectual development of each scholar, secondly so as to ensure high quality teaching, and thirdly for funding purposes which are essential for the effective functioning of all faculties. Research is furthermore absolutely indispensable with regards to its contribution to the international and national scientific reach and reputation of the Faculty. To date the Faculty of Military Science has been the lowest performing faculty of Stellenbosch University every year by some considerable margin. The main research question of this study seeks to identify and interpret the reasons for this. In so doing both a bibliometric study and a more qualitative study of the environmental factors between 1990 and 2009 have been conducted. In closing the predominant factors which either drive or inhibit research are identified and possible interventions are suggested.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die veranderende hoër onderwys omgewing in Suid-Afrika het tot 'n groter klem op navorsing produksie by universiteite gelei. Die Universiteit van Stellenbosch is tans een van slegs 'n handvol sterk navorsingsgeoriënteerde universiteite in Suid-Afrika. Die Fakulteit van Krygskunde by die Suid-Afrikaanse Militêre Akademie funksioneer binne die raamwerk van 'n vennootskapsooreenkoms tussen die Departement van Verdediging en die Universiteit van Stellenbosch. Die doel van offisiersopvoeding by die SAMA is om jong offisiere met 'n kennis raamwerk en die eienskappe van 'n breë liberale opvoeding toe te rus. As 'n volle Fakulteit van die Universiteit is dit die plig van die fakulteitspersoneel om betrokke te raak in kennisproduksie en verwante wetenskaplike aktiwiteite. Dit is vir 'n paar redes van kritieke belang. Eerstens, is dit nodig vir die intellektuele ontwikkeling van elke akademikus, tweedens verseker dit hoë gehalte-onderrig, en derdens word dit vereis vir befondsingsdoeleindes vir die effektiewe funksionering van alle fakulteite. Navorsing is ook absoluut onontbeerlik vir die nasionale en internasionale wetenskaplike omvang en reputasie van die Fakulteit. Die Fakulteit Krygskunde was tot op hede die laagspresterende fakulteit van die Universiteit Stellenbosch en die agterstand vergroot elke jaar met 'n aansienlike marge. Die sleutel navorsingsvraag van hierdie studie poog om te redes hiervoor vas te stel en te verduidelik. Gevolglik is beide ‘n bibliometriese en ’n kwalitatiewe studie van die faktore wat kennisproduksie in die Fakulteit tussen 1990 en 2009 beinvloed het, gedoen. Ter afsluiting is die oorheersende faktore wat navorsingsbestuur inhibeer geïdentifiseer en moontlike intervensies is voorgestel.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.
Bibliography
Keywords
Citation