ITEM VIEW

Critical normal traffic loading for flexure of bridges according to TMH7

dc.contributor.advisorVan Rooyen, G. C.en_ZA
dc.contributor.authorMalan, Andreas Dawiden_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Civil Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2013-02-18T16:23:03Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-03-15T07:31:38Z
dc.date.available2013-02-18T16:23:03Zen_ZA
dc.date.available2013-03-15T07:31:38Z
dc.date.issued2013-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/80013
dc.descriptionThesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Different types of live loading due to traffic may act on bridges. The focus of this study is on normal traffic loading according to the South African specification of TMH7. Heavy vehicles are not included in normal traffic loading. TMH7 represents the code of practice for the design of highway bridges and culverts in South Africa. The aim of the study is to provide an insight into the flexural analysis of skew bridges, under the effects of normal traffic loading. The need for the study arose since the specification of TMH7 does not explicitly specify application patterns for normal traffic loading. Only the intensity of normal traffic loading is specified and it should be applied to yield the most adverse effects. For these reasons, a set of so-called standard application patterns are investigated and developed through the course of this study. The envelope of the values from the standard application patterns are compared to the most adverse application pattern for flexural effects in certain design regions of the bridge deck. Flexure, as in the context of this study, translates into the bending and twisting of the bridge deck under loads. A number of numerical experiments are performed for typical single span and multi-span continuous carriageways, where the standard application patterns are compared to the most adverse application patterns. The results from the numerical experiments are documented and compared as the angle of skew of the bridge deck increases in plan-view. For this purpose, the development of effective and specialized software was necessary. It was found that the set of standard application patterns can be used as a preliminary approximation for the most adverse effects of normal traffic loading, for specific flexural resultants in certain design regions of a bridge deck. However, for a large number of secondary flexural effects, the set of standard application patterns did not represent a good approximation for the most adverse values.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Verskillende tipes lewendige belasting, as gevolg van verkeer, kan op brûe inwerk. Die fokus van die studie is op normale verkeers-belasting volgens die Suid-Afrikaanse spesifikasie van TMH7. Swaar-voertuie word nie ingesluit by normale verkeers-belasting nie. TMH7 verteenwoordig die kode vir die ontwerp van padbrûe en duikers in Suid-Afrika. Die doel van die studie is om insig te verskaf in die buig-analise van skewe brûe, as gevolg van die werking van normale verkeers-belasting. Die rede vir hierdie studie ontstaan aangesien die spesifikasie van TMH7 nie eksplisiet aanwendingspatrone vir normale verkeers-belasting voorskryf nie. Slegs die intensiteit van normale verkeersbelasting word voorgeskryf en dit moet aangewend word om die negatiefste effekte te verkry. Vir hierdie redes word 'n versameling van sogenaamde standaard aanwendings-patrone deur die loop van die studie ondersoek en ontwikkel. Die omhullings-kurwe van die waardes wat deur die standaard patrone gelewer word, word vergelyk met die waarde van die aanwendings-patroon wat die negatiefste buig-effek in sekere ontwerp-areas van die brugdek veroorsaak. Buig-effekte, soos van toepassing op hierdie studie, verwys na buig en wring van die brugdek as gevolg van belastings. 'n Aantal numeriese eksperimente, vir enkel-span sowel as multi-span deurlopende brugdekke, word uitgevoer en die standaard aanwendings-patrone word vergelyk met die aanwendings-patrone wat die negatiefste waardes lewer. Die resultate van die numeriese eksperimente word gedokumenteer en vergelyk soos die hoek van skeefheid van die brugdek in plan-aansig toeneem. Vir hierdie doel is die ontwikkeling van effektiewe en gespesialiseerde sagteware dus nodig. Daar is gevind dat die standaard aanwendings-patrone, vir spesifieke buig-resultante in sekere ontwerp-areas van die brugdek, as 'n voorlopige benadering vir die negatiefste effekte van normale verkeers-belasting gebruik kan word. Dit was egter verder gevind dat vir 'n groot aantal sekondêre buig-effkte, die versameling standaard aanwendings-patrone nie as 'n goeie benadering vir die negatiefste waardes dien nie.af
dc.format.extentxviii, 82 p. : ill.en_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectBridge deck analysisen_ZA
dc.subjectNormal traffic loadingen_ZA
dc.subjectSkew bridgesen_ZA
dc.subjectTMH7en_ZA
dc.subjectBridges -- Design and construction -- Standardsen_ZA
dc.subjectBridges -- Live loadsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Civil engineeringen_ZA
dc.subjectTheses -- Civil engineeringen_ZA
dc.titleCritical normal traffic loading for flexure of bridges according to TMH7en_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW