Towards a people-centred approach in theology for socio-economic rural community development in Nasarawa State, Nigeria

Yoms, Ephraim (2013-03)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research proposes a people-centred approach to community development in Nasarawa State, Nigeria, within a practical theology framework. The researcher, therefore examine the community development approach in Nasarawa State Nigeria, to ascertain the extent of a people-centred approach in order for a more robust concept that is reasonable for the church towards socio-economic community development. The data used in this research was collected from secondary sources. These sources include: articles, books, journals and public documents. The research recognizes considerable efforts made so far towards socio-economic development of Nasarawa State. The research indicates that socio-economic development in the rural communities continues to face major challenges, due to the absence of an effective approach to development. The research argues that the persistence of poverty in such communities is inconsistent with the riches of the State‘s natural resources. Therefore, the research proposes a holistic approach which focuses on the participation of the church in community development efforts, and which is motivated by both physical and spiritual needs of the people. It is argued in this research that contrary to modernization, relief and welfare which create dependency, a people-centred approach restores power to the people and enables active participation of the poor in the process of community development. The research holds the view that a holistic people-centred approach of development entails participation, empowerment, self-reliance and sustainability which are basic components of community development. The goal of the church in development in terms of reconciliation and building relationships is considered to ensure that these components are duly achieved.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bied ʼn mens-gesentreerde benadering tot gemeenskapsontwikkeling binne ʼn praktiese teologiese raamwerk. Die studie ondersoek die benadering tot gemeenskapsontwikkeling in Nasarawa Staat, Nigerië, met die doel om die invloed van ʼn mens-gesentreerde benadering te bepaal. Verder, bied hierdie studie ‘n meer robuuste model vir sosio-ekonomiese ontwikkeling wat meer gepas is vir die kerk se betrokkenheid in gemeenskapsontwikkeling. Inligting vir hierdie studie is verkry van sekondêre resensies en sluit artikels, boeke, joernale en publieke dokumente in. Die navorsing erken die aansienlike bydraes wat sover gelewer is ten opsigte van die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die Nasarawa Staat. Dit erken dat sosio-ekonomiese ontwikkeling in plattelandse gemeenskappe steeds groot uitdagings beleef, waarskynlik vanweë die afwesigheid van ʼn effektiewe aanslag tot ontwikkeling. Die studie argumenteer dat die voortbestaan van armoede in sulke gemeenskappe teenstrydig is met die staat se natuurlike hulpbronne. Daarom stel die studie ‘n holistiese aanslag, wat fokus op die deelname van die gemeenskap in ontwikkelingspoging en wat deur beide die fisiese en geestelike behoeftes van die mense voor. Daar word geargumenteer dat, anders as verligting en welsyn, wat afhanklikheid skep, ʼn mens-gesentreerde aanslag mag by die mense herstel en aktiewe deelname in die proses van gemeenskapsontwikkeling moontlik maak. Daarom, voer hierdie studie aan dat ʼn holistiese, mens-gesentreerde model van gemeenskapsontwikkeling, deelname, bemagtiging, selfstandigheid en volhoubaarheid behels, wat basiese komponente van gemeenskapsontwikkeling is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80003
This item appears in the following collections: