Influence of soil texture, water management and fertilizer N on the biomass production and antimicrobial properties of Mentha longifolia L.

Date
2013-03
Authors
Koetlisi, Andreas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Soil texture, plant available water and fertilizer N would influence growth, biomass production and antimicrobial properties of locally used medicinal plants.This research was aimed at investigating how various soil textures (loamy sand, sandy loam and loam) with varying amounts of plant available water (PAW) and nitrogen fertilizer rates would influence the biomass production and antimicrobial properties of Mentha longifolia L. In this research, a two-way factorial experiment was used. It was produced by 3 X 3 factors, viz. three different soil textures (loam, sandy loam and loamy sand) and three levels of PAW in the first trial (0 %, 50 % and 90 % depletion of PAW) and three levels of N fertilizer rates in the second trial. The elemental fertilizers KNO3, K2SO4, KH2PO4, KCl Ca (NO3)2.2H2Oz, CaSO4.2H2O and Mg SO4.7H2O were used to prepare a nutrient solution for fertigation to meet 0Kg ha-1, 150Kg ha-1 and 250Kg ha-1 fertilizer N. This was replicated four times. The experiment was conducted in a tunnel. From the first trial the highest biomass production was obtained from 0% depletion of PAW treatments whereas 50% and 90% depletion of PAW matched each other at lower biomass productions. In terms of soil texture a higher biomass production was gained from loamy sand followed by loam and sandy loam. In the second trial similar influences of soil texture were evident and the significant biomass productions were highest, intermediate and low from 250Kg ha-1, 150Kg ha-1 and 0Kg ha-1 of fertilizer N, respectively. Accordingly, Mentha longifolia L revealed a minimal bacterial inhibition activity at 20g 100ml-1 against Staphylococcus aureus (gram positive bacteria) under Minimum Inhibitory Concentration assay–susceptibility test. It was therefore concluded that soil texture does influence biomass production. In a like manner, the PAW had a significant impact on the total biomass production. An increase in N fertilizer increased vegetative biomass production. Plant material obtained from Mentha longifolia L has antimicrobial properties. Medically the plant can be used to combat Staphylococcus aureus – a major and ubiquitous pathogen for humans. The significance of this study is thus that it will benefit and help the medical community and future research as the guide to sustainable production and utilization of Mentha longifolia L.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Grondtekstuur, plant beskikbare water en kunsmis N sal plantegroei, biomassaproduksie en antimikrobiese-eienskappe van plaaslike medisinale plante affekteer. Die doel van die navorsing was om die effek van grondteksture, plant beskikbare water (PAW) en stikstof op die biomassaproduksie en antimikrobieseeienskappe van Mentha longifolia L. te bestudeer. 'n Tweerigting-faktoriaal-eksperiment is gebruik deur drie verskillende grondteksture (leem, sanderige-leemgrond en leemsand) en drie vlakke van PAW in die eerste geval (0%, 50% en 90% uitputting van PAW) en drie vlakke van N-kunsmistoedienings in die tweede geval. Die basiese kunsmis KNO3, K2SO4, KH2PO4, KClCa(NO3)2.2H2Oz, CaSO4.2H2O en MgSO4.7H2O is gebruik in so „n mate dat 0Kg ha-1, 150kg ha-1 en 250 kg ha-1 Nas sproeibemesting toegedien is. Dit is vier keer herhaal. Die eksperiment is uitgevoer in 'n tonnel. Die hoogstebiomassaproduksie is van die eerste geval verkry van 0% uitputting van PAW behandelings, terwyl 50% en 90% uitputting van PAW ooreenstem met mekaar op laer biomassaproduksies. In terme van grondtekstuur is 'n hoër biomassaproduksie verkry in leemsand gevolg deur leem en sanderigeleem. In die tweede geval is soortgelyke invloede van grondtekstuur duidelik en die beduidende biomassaproduksies was die hoogste, intermediêre en laagste van 250 kg ha-1, 150kg ha-1 en 0Kg ha-1 van kunsmis N, onderskeidelik. Gevolglik, Mentha longifolia L onthul 'n minimale bakteriese inhibisie aktiwiteit op 20g 100ml-1 teen Staphylococcus aureus (gram positiewebakterieë) onder Minimum inhiberende konsentrasie assay-vatbaarheidtoets. Die gevolgtrekking is dus dat grondtekstuu biomassaproduksie beïnvloed. In 'n soortgelykewyse, het PAW 'n beduidende impak op die totale biomassaproduksie. 'n Toename in N-kunsmis verhoog vegetatiewe biomassaproduksie. Plantmateriaalverkry van Mentha longifolia L het antimikrobiale-eienskappe en kan as Die medisinale plante gebruik word om Staphylococcus aureus te bestry - 'n groot en alomteenwoordige patogeen in die mens. Die belangrikste bydrae van die navorsing is die bydra wat dit tot die mediesegemeenskap gemaak het. Die studie het ook riglyne gestel vir toekomstige navorsing vir volhoubare produksie van Mentha longifolia L.
Description
Thesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Mentha longifolia L. -- Biomass production, Soil texture, Mentha longifolia L. -- Antimicrobial properties, Nitrogen fertilizer rate, Water use, Theses -- Agriculture, Dissertations -- Agriculture
Citation