The effectiveness of life skills in addressing the needs and challenges of the youth : the case of life orientation in Hewu cluster secondary schools in Queenstown district of the Eastern Cape

Opio-Ikuya, Nancy Emelang (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Purpose of the study The purpose of the study was to find out the effectiveness of Life Orientation (LO) as a life skills programme in the school curriculum in meeting the needs and challenges of the youth. Learners from the ages of 16 to 24 in the Further Education Training (FET) sector that is, from grade 10 to 12 in the Hewu area Secondary School in Queenstown District were used as a case study. Research design A descriptive research design using a quantitative approach was used in the study. Data collection Data was collected from learners through questionnaires and from teachers through a focus group discussion. The learners and LO teachers from Ekuphumleni, Funda, Hewu, Nomphumelelo and Sovuke Sikhanye Secondary Schools were used as a study sample. Findings Almost all the learners, 90 %, found LO effective in meeting their needs and challenges. LO has helped them to resist peer pressure, saying no to negative and risky behaviour, and to cope with difficult situations like the loss of loved ones. The LO teachers as well found the programme helpful and relevant in meeting the needs and challenges of the youth. However, the LO teachers observed that although the programme was helpful and relevant, the expected attitudes and behaviour of learners contradict what the programme was offering. This disparity can be attributed to the social ills in the community, such as substance abuse, domestic violence, incest, unemployment, poverty and the negative influence of the media. Conclusion The finding of the study has shown that although the learners and LO teachers find the programme relevant and useful in addressing the needs and challenges of the learners, there are so many social ills within the community that destruct and derail the learners hence creating a disparity between what is said about the programme versus the behaviour and attitude that is displayed. This disparity calls for a discourse between teachers and parents, as well as with the community leaders, pastors and other stakeholders.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Doel van die studie Die doel van die studie was om die doeltreffendheid van Lewensoriëntering as 'n lewensvaardigheidsprogram in die skoolkurrikulum vir die behoeftes en uitdagings van die jeug, te bepaal. Leerders van die ouderdomme van16 tot 24 in die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) sektor vanaf graad 10 tot 12 in die Hewu area Sekondêre Skool in Queenstown-distrik is gebruik as 'n gevalle studie. Navorsingsontwerp 'n Beskrywende navorsingsontwerp met behulp van ’n kwantitatiewe benadering is gebruik in die studie. Data-insameling Data van leerders is deur middel van vraelyste ingesamel en van onderwysers deur middel van 'n fokusgroepbespreking. Die leerders en die LO-onderwysers van Ekuphumleni, Funda, Hewu, Nomphumelelo en Sovuke Sikhanye hoër skole is gebruik as 'n steekproefbevolking. Resultate Byna al die leerders, 90 % vind LOeffektief om aan hulle behoeftes en uitdagings te voldoen. LOhet gehelp om hulle groepsdruk te weerstaan, nee te sê vir negatiewe en gewaagde gedrag, en om moeilike situasies soos die verlies van geliefdes te hanteer. Die LO-onderwysers vind ook die program nuttig en relevant deurdat dit voldoen aan die behoeftes en uitdagings van die jeug. Die LO-onderwysers het egter opgemerk dat alhoewel die program nuttig en relevant is, die verwagte houdings en gedrag van leerders in teenstelling hiermee is. Hierdie teenstrydigheid kan toegeskryf word aan die maatskaplike euwels in die gemeenskap, soos dwelmmisbruik, gesinsgeweld, bloedskande, werkloosheid, armoede en die negatiewe invloed van die media. Gevolgtrekking Die bevinding van die studie het getoon dat alhoewel die leerders en LO-onderwysers die program relevant en nuttig vind in die aanspreek van die behoeftes en uitdagings van die leerders, daar so baie sosiale euwels in die gemeenskap is wat die leerders vernietig en laat ontspoor, datdat daar 'n wanverhouding tussen wat gesê is oor die program versus die gedrag en houding wat vertoon word, bestaan. Vanweë hierdie teenstrydigheid word 'n beroep gedoen vir 'n diskoers tussen onderwysers en ouers, sowel as die gemeenskapleiers, pastore en ander belanghebbendes.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79982
This item appears in the following collections: