Attitudes towards adolescent friendly health service provision among health workers at a primary health care clinic in Windhoek, Namibia

Chakare, Rejoice Sesedzai (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Health statistics on adolescents in Namibia indaicate high incidences of teenage unwanted pregnancies, unsafe abortions, baby dumping, maternal ill health, early marriages and STIs including HIV. These are indicators of underutilisation of adolescent friendly health services (AFHS) by adolescents as education on these problems are covered in it. Although Government has made some strides to esure implementation starts, there is a recognisable lack of its adoption by health workers. The aim of this study was to establish the reasons for the slow adoption of AFHS practices by health workers at Katutura Health Centre. A quantitative non-experimental cross-sectional descriprive research approach was used in this study. Evidence using both primary data collected in the field through self-administered semi-structured questionnaires (with both open and closed questions) and secondary data collected in the literature review was employed . A census of the entire population of health workers was prefered over sampling. A total of 56 health workers accepted to participate in the study and the questionnaire, 46 of which returned it within a stipulated three weeks data collection period. Descriptive statistics was utilised together with frequencies, mean and basic collection. Eighty two percent of the sample participated in the study of which 67% respondents were female and 33% were male. The majority of the respondents (78.3%) had tertiary education. The results indicated: AFHS were not known to the majority of health workers; there is slow adoption of AFHS; and the programme introduction could have been done better. Factors significantly associated with adoption of AFHS are knowledge of such services, sex, level of education, job position, work experience and effective implementation of the programme. A probability value of p<0.05 was adopted. The programme is well appreciated despite concerns of lack of training and proper implementation. Key recommendations were on staff recruitment, retention and training of health workers; creation of space for implementing AFHS and marketing the programme. The system is in place, what is left is to tighten some loose ends and programme is up and running.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Gesondheid statistieke oor die jeug in Namibië verwys na hoë voorkoms van ongewenste tiener swangerskappe en onveilige aborsies, weg gooi van babas, swak moederlike gesondheid, vroeë huwelike en seksueel oordraagbare siektes, insluitend MIV. Dit is aanwysers van die onderbenutting van jeug vriendelike gesondheidsdienste (AFHS) deur die jeug, as die onderwys op hierdie probleme gedek word. Hoewel die regering 'n paar implementerings begin het, is daar 'n beduidende gebrek van aanneming deur gesondheidswerkers. Die doel van hierdie studie was om die redes vas te stel vir die stadige aanvaarding van AFHS praktyke deur gesondheidswerkers by Katutura Gesondheids Sentrum. 'n Kwantitatiewe, nie-eksperimentele navorsingsbenadering is gebruik in hierdie studie. Bewyse uit beide primêre data wat ingesamel is in die veld deur middel van self-geadministreerde semi-gestruktureerde vraelyste (met beide oop en geslote vrae) en sekondêre data wat ingesamel is in die literatuuroorsig was gebruik. 'n Sensus van die hele bevolking van gesondheidswerkers is verkies in plaas van steekproefneming. 'n Totaal van 56 gesondheidswerkers het aanvaar om deel te neem aan die studie en die vraelys, waarvan 46 teruggedien is binne die vasgestelde tydperk van drie weke se data-invorderingstermyn. Beskrywende statistiek is gebruik saam met frekwensies, gemiddelde en basiese versameling. Tagtig en twee persent van die steekproef het deelgeneem aan die studie, waarvan 67% respondente vroulik en 33% manlik was. Die meerderheid van die respondente (78,3%) het tersiêre opleiding. Die resultate het aangedui: AFHS is nie bekend aan die meeste van gesondheidswerkers nie, en daar is stadige aanneming van AFHS; en die program inleiding kon beter gedoen gewees het. Faktore wat beduidend verband hou met die aanneming van AFHS is kennis van sodanige dienste, geslag, vlak van onderwys, werk posisie, werkervaring en doeltreffende implementering van die program. 'n Waarskynlikheid waarde van p <0,05 is aangeneem. Die program is goed waardeer ten spyte van kommer aan 'n gebrek van opleiding en behoorlike implementering. Belangrikste aanbevelings was op die personeel werwing, behoud en die opleiding van gesondheidswerkers; skepping van ruimte vir die implementering van AFHS en bemarking van die program. Die stelsel is in plek, wat oorbly om gedoen te word, is om 'n paar los punte te versterk en die program is aan die gang.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79966
This item appears in the following collections: